PL EN
MOŻLIWOŚCI METOD DATA MINING W GEOGRAFICZNYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH ZORIENTOWANYCH NA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Górniak-Zimroz   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):75-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Metody Data Mining dostarczają nową jakość i zakres analiz danych w systemach geoinformacyjnych, poprzez odkrywanie dodatkowej wiedzy zawartej w zintegrowanych danych przestrzennych i nie przestrzennych. Stosowane są do tego celu coraz popularniejsze metody i techniki oparte na sieciach neuronowych, modelowaniu statystycznym, czy zbiorach rozmytych W artykule zaprezentowano wyniki prac prowadzonych w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej w zakresie metod przetwarzania danych w systemach GIS dotyczące analizy danych opisujących właściwości wyrobisk górniczych, w odniesieniu do podobnych prac realizowanych w wiodących ośrodkach na świecie
 
REFERENCJE (20)
1.
ANDERS K.-H., Data Mining for automated GIS data collection, Photogrammetric Week, 2001, 263-272.
 
2.
BARTKOWIAK A., Sieci neuronowe, wykłady umieszczona na stronie internetowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, www.ii.uni.wroc.pl/~aba/, 2002, 1-129.
 
3.
BARTKOWIAK A., CEBRAT S., MACKIEWICZ P., Probabilistic PCA and neutral networks in search of representative features for some yeast genome data, AI-METH, Gliwice, 2004.
 
4.
ESTER M., FROMMELT A., KRIEGEL H.-P., SANDER J., Spatial Data Mining: Database Primitives, Algorithms and Efficient DBMS Support, specjalne wydanie Integration of Data Mining with Database Technology, Data Mining and Knowledge Discovery, Kluwer Academic Publishers, Nr 4, 2000, 193-216.
 
5.
GAŹDZICKI J., Leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa, 2001, 1-136.
 
6.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Koncepcja budowy systemu wspomagania decyzji podejmowanych podczas zarządzania terenami pogórniczymi w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi, praca dyplomowa wykonana w ramach podyplomowego studium Systemy Informacji Geograficznej na Politechnice Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław, 2004a.
 
7.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi i wyrobiskami pogórniczymi, rozprawa doktorska, praca niepublikowana, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2004b, 1-189.
 
8.
HAN J., KAMBER M., Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman Publishers, 2000, 1-550.
 
9.
KOPERSKI K., HAN J., ADHIKARY J., Mining Knowledge in Geographical Data, Communications of ACM, 1998.
 
10.
KORBICZ J., KOSCIELNY J., KOWALCZUK Z., CHOLEWA W., Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji Zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002, 1-828.
 
11.
KORBICZ J., OBUCHOWICZ A., UCIŃSKI D., Sztuczne sieci neuronowe – podstawy i zastosowanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994, 1-251.
 
12.
KRAAK M.-J., ORMELING F., Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych, tłumaczenie Żyszkowska W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, 1-274.
 
13.
OSOWSKI S., Sieci neuronowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994, 1-241.
 
14.
OSOWSKI S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996, 1-349 Podstawy GIS, materiały umieszczone na stronie internetowej Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.wl.sggw.waw.pl, 2003, 1-39.
 
15.
PYLE D., Data Preparation for Data Mining, Morgan Kaufman Publishers, 1999.
 
16.
SHEKHAR S., ZHANG P., HUANG Y., VATSAVAI R. R., Trends in Spatial Data Mining, w: Data Mining: Next Generation Challenges and Future Directions, praca pod redakcją Hillol Kargupta i Anupam Joshi, AAAI/MIT Press, 2003.
 
17.
URBAŃSKI J., Zrozumieć GIS – Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 1-144.
 
18.
WOŹNIAK J., FERENC J., Budowa systemów geoinformacyjnych w zakładach górniczych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, 2004, 225-232.
 
19.
ZAPART P., GIS - komputerowe systemy informacji przestrzennej, Intersoftland, Warszawa, 1994, 1-94.
 
20.
ŻURADA J., BARSKI M., JĘDRUCH W., Sztuczne sieci neuronowe: podstawy teorii i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996, 1-374.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top