PL EN
APPLICATION OF DATA MINING TECHNIQUES FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT SUPPORTING IN GIS
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Justyna Górniak-Zimroz   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):75-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Data Mining approach can provide new set of data analysis techniques based on statistical analysis, artificial neural network or fuzzy logic that can be used both for spatial and non-spatial data in GIS. The main purpose is to get unknown knowledge that is hidden in data. Discovered knowledge can be used in GIS for decision making process supporting. Some examples of work related to data mining that were done in Institute of Mining Engineering have been presented in this paper. The emphasis has been put on data preparation and unsupervised classification of data set used SOM. Research tasks based on literature analysis has been defined
 
REFERENCES (20)
1.
ANDERS K.-H., Data Mining for automated GIS data collection, Photogrammetric Week, 2001, 263-272.
 
2.
BARTKOWIAK A., Sieci neuronowe, wykłady umieszczona na stronie internetowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, www.ii.uni.wroc.pl/~aba/, 2002, 1-129.
 
3.
BARTKOWIAK A., CEBRAT S., MACKIEWICZ P., Probabilistic PCA and neutral networks in search of representative features for some yeast genome data, AI-METH, Gliwice, 2004.
 
4.
ESTER M., FROMMELT A., KRIEGEL H.-P., SANDER J., Spatial Data Mining: Database Primitives, Algorithms and Efficient DBMS Support, specjalne wydanie Integration of Data Mining with Database Technology, Data Mining and Knowledge Discovery, Kluwer Academic Publishers, Nr 4, 2000, 193-216.
 
5.
GAŹDZICKI J., Leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa, 2001, 1-136.
 
6.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Koncepcja budowy systemu wspomagania decyzji podejmowanych podczas zarządzania terenami pogórniczymi w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi, praca dyplomowa wykonana w ramach podyplomowego studium Systemy Informacji Geograficznej na Politechnice Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław, 2004a.
 
7.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi i wyrobiskami pogórniczymi, rozprawa doktorska, praca niepublikowana, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2004b, 1-189.
 
8.
HAN J., KAMBER M., Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman Publishers, 2000, 1-550.
 
9.
KOPERSKI K., HAN J., ADHIKARY J., Mining Knowledge in Geographical Data, Communications of ACM, 1998.
 
10.
KORBICZ J., KOSCIELNY J., KOWALCZUK Z., CHOLEWA W., Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji Zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002, 1-828.
 
11.
KORBICZ J., OBUCHOWICZ A., UCIŃSKI D., Sztuczne sieci neuronowe – podstawy i zastosowanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994, 1-251.
 
12.
KRAAK M.-J., ORMELING F., Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych, tłumaczenie Żyszkowska W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, 1-274.
 
13.
OSOWSKI S., Sieci neuronowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994, 1-241.
 
14.
OSOWSKI S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996, 1-349 Podstawy GIS, materiały umieszczone na stronie internetowej Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.wl.sggw.waw.pl, 2003, 1-39.
 
15.
PYLE D., Data Preparation for Data Mining, Morgan Kaufman Publishers, 1999.
 
16.
SHEKHAR S., ZHANG P., HUANG Y., VATSAVAI R. R., Trends in Spatial Data Mining, w: Data Mining: Next Generation Challenges and Future Directions, praca pod redakcją Hillol Kargupta i Anupam Joshi, AAAI/MIT Press, 2003.
 
17.
URBAŃSKI J., Zrozumieć GIS – Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 1-144.
 
18.
WOŹNIAK J., FERENC J., Budowa systemów geoinformacyjnych w zakładach górniczych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, 2004, 225-232.
 
19.
ZAPART P., GIS - komputerowe systemy informacji przestrzennej, Intersoftland, Warszawa, 1994, 1-94.
 
20.
ŻURADA J., BARSKI M., JĘDRUCH W., Sztuczne sieci neuronowe: podstawy teorii i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996, 1-374.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top