PL EN
Odporność na ścieranie kamienia naturalnego - porównanie metod badawczych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul, Filtrowa 1
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Babińska
Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul, Filtrowa 1
 
Mining Science 2009;125(35):3–9
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce dla kamienia naturalnego stosowane są trzy metody badania odporności na ścieranie: szeroką tarczą (metod A), tarczą Boehmego (metoda B) wg PN-EN 14157:2005 oraz tarcza Boehmego wg wycofanej normy PN-84/B-04111, W niniejszym artykule porównano te metody i wyznaczono ich wzajemne korelacje.
 
REFERENCJE (11)
1.
PN-84/B-04111 Badanie materiałów kamiennych - Ścieralność na tarczy Boehmego.
 
2.
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny - Oznaczanie odporności na ścieranie.
 
3.
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych.
 
4.
PN-96/B-11202 pt. Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.
 
5.
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania.
 
6.
PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty modułowe - Wymagania.
 
7.
PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań.
 
8.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań.
 
9.
NIT (Notes d'infirmation technique) 228, 2006, dokument CSTC.
 
10.
VALLES M., Abrasion test for precast concrete paving products Materials and Structures, 1997, 30, 10, 631-633.
 
11.
ALEXANDER M.G., Towards standard tests for abrasion resistance of concrete, Materiał and Structure, 1985, 18, 106.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586