PL EN
Opracowywanie dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Oddział mineralnych Materiałów Budowlanych, 31-983 Kraków, Cementowa 1
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Rosk
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Oddział mineralnych Materiałów Budowlanych, 31-983 Kraków, Cementowa 1
 
 
Mining Science 2009;125(35):121-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poprawiono sposób rozpoznania jakości i udokumentowania zasobów odmian odpadów mineralnych gromadzonych w złożach antropogenicznych: hałdy, składowiska, osadniki. na przykładzie składowiska mieszanin żużlowo-popiołowych określono rozkład podstawowych parametrów jakościowych warunkujących ich wykorzystanie, np. do produkcji cementu. Podano zasady tworzenia cyfrowych dokumentacji surowcowych takich materiałów w celu ich odzyskania i przemysłowego wykorzystania.
 
REFERENCJE (5)
1.
GARBACIK A., KOSK I., Ocena jakościowo-ilościowa mieszanin popiołowo-żużlowych z kwatery IV składowiska „Pióry" El. Połaniec pod kątem stosowania jako popiołu lotnego krzemionkowego, Opracowanie dokumentacji surowcowej składowiska i Atestu Technicznego Materiału, Opracowanie OMMB 2008.
 
2.
KOSK I., KOZULA R., Dokumentowanie złóż surowców skalnych za pomocą programu GeoPlan dla potrzeb bieżącej eksploatacji różnych jakościowo surowców z uwzględnieniem konieczności wstępnej homogenizacji surowca w kopalni, VIII Seminarium Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń, Osieczany 2002.
 
3.
KOSK I., KOZULA R., Analiza zawartości CaO w kopalinie towarzyszącej zdeponowanej na złożu wtórnym przy wykorzystaniu programu do modelowania złóż w celu określenia partii surowca o określonej jakości, Mat. VI konferencji Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym, Kamień Śląski 2003.
 
4.
KOSK I., KOZULA R., Wykorzystanie oprogramowania komputerowego IMMB do dokumentowania złóż surowców skalnych. Część I - Ułatwienie w bieżącej eksploatacji różnych jakościowo surowców z uwzględnieniem konieczności wstępnej homogenizacji surowca w kopplni, Prace IMMB 2003, nr 35-36. '.
 
5.
KOSK I., KOZULA R., Wykorzystanie oprogramowania komputerowego IMMB do dokumentowania złóż surowców skalnych. Część II - Analiza rozkładu zawartości CaO w surowcu zgromadzonym na hałdzie-złożu wtórnym, Prace IMMB 2003, nr 35-36.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top