PL EN
The method of prepare the raw materials documentations of waste materials heaps like blast furnace slag and fly ashes mixtures
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Oddział mineralnych Materiałów Budowlanych, 31-983 Kraków, Cementowa 1
 
 
Corresponding author
Iwona Rosk
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Oddział mineralnych Materiałów Budowlanych, 31-983 Kraków, Cementowa 1
 
 
Mining Science 2009;125(35):121-136
 
ABSTRACT
The manner of the work out the raw materials documentation described in this paper relate to attempt the evaluation the possibilities of recover the raw materials assembled on the anthropogenic deposit and utilisation of them in manufacturing building materials. Ones form the future, possible will be utilize these materials like the component for production the special cement kinds. It have been made the special models for determination the areas where the raw materials had the definite quality.
 
REFERENCES (5)
1.
GARBACIK A., KOSK I., Ocena jakościowo-ilościowa mieszanin popiołowo-żużlowych z kwatery IV składowiska „Pióry" El. Połaniec pod kątem stosowania jako popiołu lotnego krzemionkowego, Opracowanie dokumentacji surowcowej składowiska i Atestu Technicznego Materiału, Opracowanie OMMB 2008.
 
2.
KOSK I., KOZULA R., Dokumentowanie złóż surowców skalnych za pomocą programu GeoPlan dla potrzeb bieżącej eksploatacji różnych jakościowo surowców z uwzględnieniem konieczności wstępnej homogenizacji surowca w kopalni, VIII Seminarium Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń, Osieczany 2002.
 
3.
KOSK I., KOZULA R., Analiza zawartości CaO w kopalinie towarzyszącej zdeponowanej na złożu wtórnym przy wykorzystaniu programu do modelowania złóż w celu określenia partii surowca o określonej jakości, Mat. VI konferencji Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym, Kamień Śląski 2003.
 
4.
KOSK I., KOZULA R., Wykorzystanie oprogramowania komputerowego IMMB do dokumentowania złóż surowców skalnych. Część I - Ułatwienie w bieżącej eksploatacji różnych jakościowo surowców z uwzględnieniem konieczności wstępnej homogenizacji surowca w kopplni, Prace IMMB 2003, nr 35-36. '.
 
5.
KOSK I., KOZULA R., Wykorzystanie oprogramowania komputerowego IMMB do dokumentowania złóż surowców skalnych. Część II - Analiza rozkładu zawartości CaO w surowcu zgromadzonym na hałdzie-złożu wtórnym, Prace IMMB 2003, nr 35-36.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top