PL EN
SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WAŁBRZYSKICH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO PODSTAWĄ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI I WIARYGODNOŚCI BADAŃ DEFORMACJI POWIERZCHNI TERENÓW POGÓRNICZYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział GeoinŜynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):17-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania deformacji powierzchni terenów górniczych wiążą się z gromadzeniem i opracowywaniem dużych, skomplikowanych i różnorodnych zbiorów danych, z których większość posiada odniesienie przestrzennie. Zarządzanie takimi danymi i ich przetwarzanie usprawniają systemy informacji geograficznej (GIS). W artykule przedstawiono strukturę cyfrowej bazy danych przestrzennych i związanych z nimi danych atrybutowych wykorzystywanych w badaniach deformacji powierzchni terenów dawnych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego. Wskazano, na przykładach, funkcje i możliwości zastosowania systemu geoinformacyjnego we wspomaganiu badań deformacji i interpretacjach ich rezultatów.
 
REFERENCJE (17)
1.
BOOTH B., Using ArcGIS 3D Analyst, Environmental Systems research Institute Inc. – ESRI, 2000.
 
2.
BOOTH B., SHANER J., MACDONALD A., SANCHEZ P., PFAFF R., ArcGIS 9 – Geodatabase Workbook, ESRI Inc., 2004.
 
3.
BLACHOWSKI J., System geoinformacyjny w badaniach deformacji powierzchni górotworu dawnych terenów górniczych Wałbrzycha, Raporty Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Seria SPR, nr 13, Wrocław, 2007.
 
4.
BLACHOWSKI J., CACOŃ S., GRZEMPOWSKI P., Project of ground surface deformation stu dies in the former underground coal mining region of Walbrzych (DZW), 6, w: Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodäsie, Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Sroka A., Wittenburg R. (red), 2005, 313–320.
 
5.
BLACHOWSKI J., CACON S., MILCZAREK W., The influence of mining in complicated geological conditions on surface of the ground, Mat. 13th International Congress of the International Society for Mine Surveying, 24 – 28 September 2007, Budapeszt, 2007.
 
6.
BLACHOWSKI J., MILCZAREK W., MoŜliwości zastosowania satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) w badaniach deformacji powierzchni dawnych terenów górniczych Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego (WZW), Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 120, Seria 49 Konferencje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, 59–71.
 
7.
CACOŃ S., BLACHOWSKI J., Monitoring of ground surface changes following the end of mining with satellite GPS technique, Mat. International Global Navigation Satellite Systems Society Symposium, Surfers Paradise, Australia, 17 – 21 July 2006, 2006. @ http://www.ignss.org/conf2006/....
 
8.
CACOŃ S., BLACHOWSKI J., MILCZAREK W., Analiza zmian powierzchni niejednorodnego górotworu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1752, GÓRNICTWO, Zeszyt 278, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007, 81–90.
 
9.
DJAMALUDDIN I., ESAKI T., MITANI Y., IKEMI H., Development of GIS–based analytical method for predicting mining subsidence, Mat. ESRI International User Conference, July 25–29, 2005, San Diego, 2005.
 
10.
FISZER J., Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, w: Hydrogeologia polskich złóŜ kopalin i problemy wodne górnictwa, Tom 1, WILK Z. (red.), Uczel. Wydaw. Nauk.–Dydakt. AGH, Kraków, 2003, 338–392.
 
11.
GE L., CHENG E., LI X., RIZOS CH., Quantitative Subsidence Monitoring: The Integrated InSAR, GPS and GIS Approach, Mat. 6th International Symposium on Satellite Navigation Technology Including Mobile Positioning & Location Services, Melbourne, 22–25 July 2003.
 
12.
GRZYBEK I., GOGOLEWSKA A., Spatial and depth distribution of methane and carbon dioxide contents in the selected areas of the Wałbrzych Coal District, w: Gas hazard in the near–surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls, Kotarba M. (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „Geosfera”, Kraków, 2002, 53–68.
 
13.
JĘDRZEJEC E., KOMINOWSKI K., KOWALSKI A., WINNICKI A., ZagroŜenia powierzchni spowodowane dokonaną działalnością górniczą i likwidacją kopalń, w: Kowalski A., (red.) Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000, 343–366.
 
14.
KŁYś J., Zagospodarowanie powierzchni, w: Kowalski A., (red.) Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000, 22–32.
 
15.
PIĄTEK E., PIĄTEK Z., Zarys dziejów dolnośląskiego górnictwa węglowego 1434–2000, Szczawno Zdrój, 2002, @ http://www.boehm-chronik.com/b....
 
16.
PLAYER R., Geographic Information System (GIS) as a Tool in Identifying, Documenting, and Investigating Abandoned Underground Mines, Mat. 4th Biennial Interstate Technical Group on Abandoned Underground Mines, Davenport, May 1–3, 2002.
 
17.
RIZOS CH.,GE L., CHANG H.-CH., NESBITT A., The Integration of GPS, Satellite Radar Interferometry, and GIS Technologies for Ground Subsidence Monitoring, The University of New South Wales, Sydney, 2006, @ http://www.gmat.unsw.edu.au.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top