PL EN
REDUKCJA ZAGROśENIA WIBROAKUSTCZNEGO UKŁADÓW NAPĘDOWYCH PRZENOŚNIKOW TAŚMOWYCH PRZY UTRZYMANIU MASZYN ZALEŻNYM OD STANU TECHNICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia potrzebę wykorzystania sposobu utrzymania układów napędowych zależnego od stanu technicznego aby monitorować zagrożenie wibroakustyczne i zapobiegać rozwojowi tego zagrożenia poprzez wymianę łożysk tocznych, które charakteryzują się zwiększonym luzem. Pokazano, że zagrożenie wibroakustyczne zależy od stanu technicznego układu napędowego przenośnika taśmowego. Stan techniczny układu napędowego zależy od wielu czynników, które podzielić można na cztery grupy mianowicie: konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne, i zmiany stanu. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że odpowiednie parametry procesu wibroakustycznego powinny być wyznaczone, które wskazują na zwiększający się luz w łożyskach tocznych. Parametry te są scharakteryzowane przez charakterystykę podatności na zmianę obciążenia, która pokazuje parametr drganiowy jako funkcję obci- ążenia lub prędkości obrotowej [obr/min]. Te dwie charakterystyki pokazują, że te dwie wielkości są negatywnie skorelowane. To oznacza, że jeśli obciążenie rośnie, prędkość obrotowa maleje.
 
REFERENCJE (8)
1.
Bartelmus W.: Condition monitoring of open cast mining machinery. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2006 (available on the Internet at Dolnoslaska Digital Library).
 
2.
Bartelmus W.: Vibration condition monitoring of gearboxes. Machine Vibration 1992 No. 1 pp.178–189.
 
3.
Kress D.F.: The Good Girth Guide, World Mining Equipment, Vol. 21, No. 3, 1997.
 
4.
Barwell F.T.: Bearing Systems, Principles and Practice, Oxford University Press, 1979.
 
5.
Bartelmus W.: Root cause analysis of vibration signals for gearbox condition monitoring. Proceedings of CM2007 Harrogate UK and BINDT Inside Journal (submitted for publication).
 
6.
Bartelmus W. Mathematical Modelling and Computer Simulations as an Aid to Gearbox Diagnostics. Mechanical Systems and Signal Processing 2001 Vol.15, No. 5, pp. 855–871.
 
7.
Bartelmus W.: Computer–aided multistage gearbox diagnostic inference by computer simulation. Scientific Papers of the Institute of Mining of Wroclaw University of Technology. No. 100, 2002 (available in internet at Dolnoslaska Digital Library).
 
8.
Bartelmus W.: Diagnostic information on gearbox condition for mechatronic systems. Transaction of the Institute of Measurement and Control 25,5 (2003), pp. 450–464.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top