PL EN
SUROWCE MINERALNE DLA PRAC INŻYNIERSKICH NA DOLNYM ŚLĄSKU
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):29-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeanalizowano możliwość wydzielenia złóż surowców mineralnych dla prac inżynierskich na obszarze części województwa dolnośląskiego. Wytypowano trzydzieści osiem złóż oraz obszarów perspektywicznych i prognostycznych występowania kruszyw, iłów i glin. Podano aktualny stan zagospodarowania złóż oraz wielkość ich zasobów.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2005 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2006.
 
2.
CYMERMAN Z., Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego. PIG i MŚ Warszawa, 2004.
 
3.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska – miasto Szczano–Zdrój. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
4.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto Wałbrzych. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
5.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska – gmina Walim. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
6.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto i gmina Świdnica. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
7.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Nowa Ruda. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
8.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto i gmina DzierŜoniów. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
9.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Marcinowice. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
10.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Stoszowice. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
11.
Atlas surowcowy woj. Wrocławskiego–gmina Łagiewniki z 1988., uzupełnienie z 1995., Przeds. Geol. „Proxima”, Wrocław, 1996.
 
12.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto Piława Górna. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
13.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto i gmina Niemcza. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
14.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Ząbkowice Śląskie. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
15.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Kamieniec Ząbkowicki. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
16.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Ciepłowody. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
17.
Atlas surowcowy woj. Wrocławskiego–gmina Kondratowice z 1988, uzupełnienie z 1995, Przeds. Geol. „Proxima”, Wrocław, 1996.
 
18.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Ziębice. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
19.
Atlas surowcowy woj. Wrocławskiego–gmina Strzelin z 1988, uzupełnienie z 1995, Przeds. Geol. „Proxima”, Wrocław, 1996.
 
20.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Przeworno. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
21.
Bilans zasobów perspektywicznych i prognostycznych surowców mineralnych na Dolnym Śląsku –moŜliwości i bariery ich wykorzystania. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top