PL EN
MINERAL RAW MATERIALS FOR ENGINEERING WORKS IN LOWER SILESIA AREA
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):29-38
 
ABSTRACT
Possibilities of selecting of mineral raw material reserves for engineering works in part of Lower Silesia were analyzed. Thirty eight deposits as well as perspective and prognostic areas of sands, gravel and clay were selected. Current development of deposits and their reserves were given.
 
REFERENCES (21)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2005 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2006.
 
2.
CYMERMAN Z., Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego. PIG i MŚ Warszawa, 2004.
 
3.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska – miasto Szczano–Zdrój. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
4.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto Wałbrzych. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
5.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska – gmina Walim. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
6.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto i gmina Świdnica. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
7.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Nowa Ruda. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
8.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto i gmina DzierŜoniów. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
9.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Marcinowice. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
10.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Stoszowice. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
11.
Atlas surowcowy woj. Wrocławskiego–gmina Łagiewniki z 1988., uzupełnienie z 1995., Przeds. Geol. „Proxima”, Wrocław, 1996.
 
12.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto Piława Górna. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
13.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– miasto i gmina Niemcza. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
14.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Ząbkowice Śląskie. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
15.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Kamieniec Ząbkowicki. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
16.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Ciepłowody. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
17.
Atlas surowcowy woj. Wrocławskiego–gmina Kondratowice z 1988, uzupełnienie z 1995, Przeds. Geol. „Proxima”, Wrocław, 1996.
 
18.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Ziębice. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
19.
Atlas surowcowy woj. Wrocławskiego–gmina Strzelin z 1988, uzupełnienie z 1995, Przeds. Geol. „Proxima”, Wrocław, 1996.
 
20.
Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska– gmina Przeworno. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 1997.
 
21.
Bilans zasobów perspektywicznych i prognostycznych surowców mineralnych na Dolnym Śląsku –moŜliwości i bariery ich wykorzystania. PIG–Oddział Dolnośląski, Wrocław, 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top