PL EN
INFLUANCE OF MINERAL COMPONENTS DISSOLVED IN DRINKING WATERS ON HUMAN ORGANISM
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):39-48
 
ABSTRACT
This paper presents the influance of micro– and macrocomponents contents in drinking waters on human organism and also influance of demineralized water on human health.
 
REFERENCES (17)
1.
ANGIELSKI S.: Biochemia kliniczna i analityka. PZWL. Warszawa 1990.
 
2.
DROBNIK M., Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów. Roczniki PZH, Warszawa 2002, zeszyt 53, nr 1, s. 27–32.
 
3.
DROBNIK M., LATOUR T., Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności. Roczniki PZH, Warszawa 2002, zeszyt 53, nr 2, s.187–195.
 
4.
DROBNIK M., LATOUR T., Ocena wpływu wody dejonizowanej na poziom podstawowych elektrolitów we krwi i moczu zwierząt doświadczalnych. Roczniki PZH, Warszawa 2005, zeszyt 56, nr 3, s. 283–289.
 
5.
Guidelines on health aspects of water desalination. ETS/80.4, WHO, Genewa 1980.
 
6.
KONDRATIUK V.A., On the health significance of microelements in low–mineral water, Gig Sanit 1989, 2. pp. 81–82.
 
7.
KOZISEK F., Health risks from drinking demineralised water. In: Water, Sanitation and HealthProtection and the Human Environment, WHO, Genewa 2005, pp. 148–163.
 
8.
MASIRONi R., The health importance of trace elements in water. Tribune de CEBE–DEAN, 1978, pp. 363–372.
 
9.
MASON W.P., SHALALA D., FRIEDMAN D., Water and health. Comm. of the Nat. Acad. of Sci.,1977, pp. 440–447.
 
10.
LATOUR T., Wody butelkowane i warunki zabezpieczenia ich jakości zdrowotnej. Bezpieczeństwo i Higiena śywności, nr 3, 2004.
 
11.
PAZDRO Z., Hydrogeologia, Wyd. Geol., Warszawa 1990.
 
12.
ZIEMIAŃSKI Ś., Rola równowagi wodno–mineralnej w organizmie, Agro Przemył, nr specjalny lato 2006.
 
13.
www.doskonalawoda.pl.
 
14.
www.hydropure.com.pl.
 
15.
www.mineralwaters.org.
 
16.
www.mpwik.wroc.pl.
 
17.
www.trendyfood.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top