120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

ROCKBURST HAZARD ASSESSMENT IN SELECTED MINING DISTRICTS OF POLKOWICESIEROSZOWICE COPPER ORE MINE

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Mining Science 2008;X(1):49–62
ABSTRACT
Rockburst hazard in two mining panels of Polkowce-Sieroszowice copper ore mine in 2005 and 2006 was depicted and analyzed in view of mining-and-geological conditions. The level of the hazard was evaluated using the convergence and seismological data. The causes of seismic activity increase were also presented.
 
REFERENCES (4):
1. BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
2. FRANASIK K., Mechanika górotworu-Zwalczanie zagroŜeń od zawałów i tąpań w kopalniach rud miedzi, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1978.
3. GOSZCZ A., Wybrane problemy zagroŜenia sejsmicznego i zagroŜenia tąpaniami w kopalniach podziemnych, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2004.
4. SZEPTUN K., Instrukcja Nr 2/TGo wykonywania pomiarów przejawów ciśnienia górotworu, KGHM PM S.A., 2003.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586