PL EN
ROCKBURST HAZARD ASSESSMENT IN SELECTED MINING DISTRICTS OF POLKOWICESIEROSZOWICE COPPER ORE MINE
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
 
 
Mining Science 2008;X(1):49-62
 
ABSTRACT
Rockburst hazard in two mining panels of Polkowce-Sieroszowice copper ore mine in 2005 and 2006 was depicted and analyzed in view of mining-and-geological conditions. The level of the hazard was evaluated using the convergence and seismological data. The causes of seismic activity increase were also presented.
 
REFERENCES (4)
1.
BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
 
2.
FRANASIK K., Mechanika górotworu-Zwalczanie zagroŜeń od zawałów i tąpań w kopalniach rud miedzi, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1978.
 
3.
GOSZCZ A., Wybrane problemy zagroŜenia sejsmicznego i zagroŜenia tąpaniami w kopalniach podziemnych, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2004.
 
4.
SZEPTUN K., Instrukcja Nr 2/TGo wykonywania pomiarów przejawów ciśnienia górotworu, KGHM PM S.A., 2003.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top