PL EN
EFFECTIVENESS OF ROCKBURST PREVENTION METHODS IN SELECTED MINING PANELS OF POLKOWICE–SIEROSZOWICE COPPER ORE MINE
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
 
 
Mining Science 2008;X(1):63-75
 
ABSTRACT
Rockburst prevention methods used in 2005–2006 in two mining panels A/G-23 and D/G-54 of Polkowice–Sieroszowice copper ore mine were presented in the paper. Mining-and-geological conditions as well as seismic activity were depicted. The effectiveness of active, technological and organizationaltechnical methods for rockburst hazard reduction was evaluated using seismological data. The location of tremors’ epicentres within the mining panels, the number and energy of tremors provoked with blasting and 24-hour-distribution of seismic activity were analysed in relation to mining-and-geological conditions to determine how effective rockburst prevention methods were.
 
REFERENCES (2)
1.
BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
 
2.
BUTRA J., MROZEK K., OSADCZUK T., Rozkłady dobowe aktywności sejsmicznej górotworu w aspekcie technologicznych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych w oddziałach eksploatacyjnych kopalń KGHM „Polska Miedź” S.A, Materiały konferencyjne XXV Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Zakopane 2002.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top