PL EN
SKUTECZNOŚĆ PROFILAKTYKI TĄPANIOWEJ W WYBRANYCH POLACH EKSPLOATACYJNYCH O/ZG POLKOWICE–SIEROSZOWICE
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
 
 
Mining Science 2008;X(1):63-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono metody profilaktyki tąpaniowej stosowanej w dwóch polach eksploatacyjnych O/ZG Polkowice–Sieroszowice: pole A oddziału G-23 i pole D oddziału G-54 w latach 2005 i 2006. Scharakteryzowano warunki geologiczno–górnicze oraz aktywność sejsmiczną w obszarze badań. Ocenę skuteczności stosowania technologicznych, aktywnych i organizacyjno–technicznych metod zwalczania zagrożenia tąpaniami przeprowadzono wykorzystując dane z pomiarów wykonanych metodą sejsmologii górniczej. Skuteczność organizacyjno–technicznych działań określono na podstawie dobowych rozkładów aktywności sejsmicznej górotworu. Skuteczność aktywnej profilaktyki tąpaniowej oceniono poprzez analizę ilości i energii wstrząsów sprowokowanych robotami strzałowymi. Natomiast badanie położenia epicentrów wstrząsów w wyrobisku pozwoliło na określenie skuteczno- ści technologicznych metod w powiązaniu z sytuacją górniczo–geologiczną.
 
REFERENCJE (2)
1.
BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
 
2.
BUTRA J., MROZEK K., OSADCZUK T., Rozkłady dobowe aktywności sejsmicznej górotworu w aspekcie technologicznych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych w oddziałach eksploatacyjnych kopalń KGHM „Polska Miedź” S.A, Materiały konferencyjne XXV Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Zakopane 2002.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top