Skuteczność aktywnej profilaktyki tąpaniowej w wybranych polach eksploatacyjnych O/ZG "LUBIN"
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
2
Absolwentka, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2009;128(36):43–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono metody profilaktyki tąpaniowej stosowanej w dwóch polach eksploatacyjnych O/ZG „Lubin”: pole XIII/1a oddziału G-2 i pole XII/5 oddziału G-8 w latach 2006 i 2007. Scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze oraz aktywność sejsmiczną w obszarze badań. Ocenę skuteczności stosowania aktywnych metod zwalczania zagrożenia tąpaniami przeprowadzono wykorzystując dane z pomiarów wykonanych metodą sejsmologii górniczej. Skuteczność aktywnej profilaktyki tąpaniowej oceniono poprzez analizę ilości i energii wstrząsów sprowokowanych robotami strzałowymi, dobowy rozkład aktywności sejsmicznej, ilość wstrząsów natychmiastowych i zwłocznych oraz ilość materiału wybuchowego wykorzystanego do prowokowania wstrząsów sejsmicznych.
 
REFERENCJE (4)
1.
BUTRA J., Rozwój metod profilaktyki tąpaniowej w górnictwie rud miedzi. Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Technicznego Tąpania, Ustroń 2002.
 
2.
BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
 
3.
GOSZCZ A., Elementy mechaniki skal oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 2, Kraków 1999.
 
4.
KŁECZEK Z., Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej kopalniach rudmiedzi LGOM, Kraków 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586