PL EN
Effectiveness of active rockburst prevention method in selected mining panels of LUBIN copper ore mine
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
2
Absolwentka, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Corresponding author
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):43-69
 
ABSTRACT
Rockburst prevention methods used in 2006–2007 in two mining panels XIII/1a/G-2 and XII/5/G-8 of Lubin copper ore mine were presented in the paper. Mining-and-geological conditions as well as seismic activity were depicted. The effectiveness of active methods for rockburst hazard limitation was evaluated by means of seismological data. The number and energy of tremors provoked with blasting, the number of intermediate and delayed provoked tremors, the amount of blasting material used to release one unit of seismic energy and 24-hour-distribution of seismic activity were analysed in relation to mining-andgeological conditions to determine how effective active rockburst prevention methods were.
 
REFERENCES (4)
1.
BUTRA J., Rozwój metod profilaktyki tąpaniowej w górnictwie rud miedzi. Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Technicznego Tąpania, Ustroń 2002.
 
2.
BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
 
3.
GOSZCZ A., Elementy mechaniki skal oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 2, Kraków 1999.
 
4.
KŁECZEK Z., Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej kopalniach rudmiedzi LGOM, Kraków 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top