PL EN
Classification parameters of roof rocks and seismic activity in "LUBIN" copper ore mine
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
2
Absolwent, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Corresponding author
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):71-102
 
ABSTRACT
Parameters of roof rocks necessary to establish and classify the degree of rockburst hazard in the copper ore deposit were depicted. The major parameters taken into account were the following: the compression strength, roof stability index, tectonic ratio and thickness of banks. Statistical analysis of the parameters was made. Their variation coefficients were calculated. Seismic activity in 2005–2007 years of the whole “Lubin” mining area and that of four mining panels was analyzed. The assessment of the influence of geomechanical roof rocks features on seismic activity was performed using contour maps of the parameters.
 
REFERENCES (3)
1.
GOSZCZ A., Elementy mechaniki skal oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, nr 2, Krakowi999.
 
2.
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Instrukcja klasyfikowania stropów dla oceny zagrożenia tąpaniami w kopalniach rud miedzi LGOM, Lubin 2002.
 
3.
NIEC M., Geologia kopalniana, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1982.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top