Prowokowanie wstrząsów w rejonie zaburzeń tektonicznych w polu eksploatacyjnym G-7/5 w kopalni rud miedzi "Rudna"
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
Mining Science 2010;131(38):67–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono metody profilaktyki tąpaniowej, warunki geologiczno-górnicze oraz zagrożenie sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami w polu eksploatacyjnym G-7/5 w kopalni rud miedzi „Rudna” w latach 2006–2009. Pole G-7/5 prowadzi eksploatację w sąsiedztwie strefy dużego uskoku. Ocenę skuteczności stosowania aktywnych metod zwalczania zagrożenia tąpaniami w tym rejonie silnych zaburzeń tektonicznych przeprowadzono na podstawie ilości i energii wstrząsów sprowokowanych robotami strzałowymi oraz ilości wstrząsów natychmiastowych i zwłocznych.
 
REFERENCJE (4)
1.
BUTRA J., Rozwój metod profilaktyki tąpaniowej w górnictwie rud miedzi, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Technicznego Tąpania, Ustroń, 2002. 88 A. GOGOLEWSKA.
 
2.
BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków, 2003.
 
3.
GOSZCZ A., Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 2, Kraków, 1999.
 
4.
KŁECZEK Z., Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej kopalniach rud miedzi LGOM, Kraków, 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586