PL EN
Wybrane aspekty ocen ryzyka w zakładach górnictwa skalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Stefanicka
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2010;131(38):149-155
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W referacie zaprezentowane wybrane aspekty prowadzenia ocen ryzyka zawodowego w zakładach górnictwa skalnego. Wskazano na funkcję oceny ryzyka w nowoczesnym zarządzaniu bhp w zakładzie górniczym. Zwrócono uwagę na szczególną rolę „dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia” warunkującego zintegrowane podejście do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie górniczym. Zaprezentowano przykład identyfikowania zagrożeń oraz dokumentowania ocen ryzyka zawodowego w zakładzie górnictwa skalnego.
 
REFERENCJE (6)
1.
Dyrektywa Rady Nr 92/104/EWG z dnia 3.12.1992 r. w sprawie minimalnych wymagań poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego.
 
2.
PN–N–18002: 2000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego.
 
3.
PN–N–18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 
4.
Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.Nr 169, poz.1650).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.0.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopalinę pospolitą (Dz. U. 2002.109.962, zm. D. U. 2004.24.212).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. 2003. Nr 94, poz. 841, ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top