PL EN
Wyznaczanie zdolności chłodniczej chłodnic powietrza w oparciu o pomiary parametrów powietrza i wody
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Franciszek Rosiek
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2010;131(38):113–125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów powietrza i wody na zdolność chłodniczą przeponowych chodnic powietrza. Określono jak błędy pomiaru poszczególnych parametrów wpływają na wartość wyznaczanej zdolności chłodniczej chłodnic powietrza.
 
REFERENCJE (12)
1.
FRYCZ A., DOMAGAŁA L., Efekty energetyczne chłodnic powietrza GCCP–115N i ich rzeczywista charakterystyka badana w warunkach dołowych, Wiadomości górnicze, 1990, nr 2–3.
 
2.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL J., Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Poradnik, PAN, Kraków, 1995.
 
3.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Bilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 2002.
 
4.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Chłodnice przeponowe powietrza i wody w układach klimatyzacji kopalń o małej mocy, Międzynarodowa konf. na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, GIG, Szczyrk, 1999.
 
5.
FILEK K., HOLESZ K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej, Archives of Mining Sciences, 1999, Vol. 44, issue 1.
 
6.
FILEK K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza, Międzynarodowa Konf. na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, Materiały konferencyjne, GIG, Katowice, 1999.
 
7.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL J., Wymiana ciepła i masy (wilgoci) w górniczych urządzeniach klimatyzacyjnych, Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane, 2002.
 
8.
WACŁAWIK J., MIKOŁAJCZYK W., BRANNY M., O wydajności cieplnej górniczych chłodnic powietrza, Zeszyty Naukowe Polit. Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 205, Gliwice, 1992.
 
9.
JONES W., Klimatyzacja, Arkady, Warszawa, 1981.
 
10.
ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J., WYSOCKI Ł., Analiza pracy przeponowych chłodnic powietrza w warunkach kopalń LGOM, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Polit. Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały nr 36, Górnictwo i geologia XII, Wrocław, 2009.
 
11.
WYSOCKI Ł., Analiza metod obliczeniowych przeponowych chłodnic powietrza i ich weryfikacja w warunkach KGHM „Polska Miedź SA” O/ZG „Rudna”, Praca dyplomowa, Polit. Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław, 2009.
 
12.
Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów osiowych typu WOO-25÷40, WOW2-80 oraz lutniowych WOO-63/63S, WOW1-80/2, Gdańsk 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586