120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wzbogacanie grawitacyjne mączki skaleniowo-kwarcowej ze Strzeblowa na Dolnym Śląsku

Żaklina Konopacka 1  ,  
Jerzy Kruczek 2,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
2
Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Sp. z o.o.
Mining Science 2010;131(38):101–112
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono wyniki badań usuwania metodami grawitacyjnymi zanieczyszczeń barwiących z mączek skaleniowo-kwarcowych produkowanych w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych w Sobótce. Przedmiotem badań były dwa rodzaje mączek o uziarnieniu +0,1– 0,5 mm (MS 500) i –0,1 mm (MS 100) pobieranych w trzech różnych okresach pracy zakładu przeróbczego, różniących się zawartością zanieczyszczeń. Próbka 0,1 mm zawierała 0,9% Fe2O3 i w trakcie wzbogacania grawitacyjnego obniżono tę zawartość do 0,4%, natomiast z próbki +0,1–0,5 mm, zawierającej pierwotnie 0,4% Fe2O3 otrzymano produkt zawierający 0,25% Fe2O3. Stwierdzono, że głównym nośnikiem zanieczyszczeń żelazistych (przeliczanym na Fe2O3) w badanym materiale jest piryt. W posumowaniu badań zaproponowano schemat jakościowo- -ilościowy wzbogacania grawitacyjnego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Żaklina Konopacka   
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (9):
1. BURKOWICZ A., GALOS K., KAMYK J., LEWICKA E., SMAKOWSKI T., SZLUGAJ J., Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2002–2006, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2008.
2. DRZYMALA J., AHMED H.A.M., Mathematical equations for approximation of separation results using the Fuerstenau upgrading curves, International Journal of Mineral Processing, 2005, 76, (1–2), s. 55–65.
3. ŁUSZCZKIEWICZ A., Wstępne próby pozyskiwania produktów skaleniowych z odpadów granitowych z rejonu Gniewkowa na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Seria: Inżynieria Środowiska, 2007, Nr 23, s. 445–454.
4. ŁUSZCZKIEWICZ A., RAJCZAKOWSKA D., KONOPACKA Ż., Opracowanie koncepcji technologii wzbogacania mączki skaleniowej, Raport Nr I–11/S102/2007, Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Zakład Przeróbki Kopalin i Odpadów, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław, grudzień 2007.
5. GULSOY O.Y., KADEMLI M., Effects of operational parameters of spiral concentrator on mica–feldspar separation, Mineral Processing & Extractive Metallurgy, (Trans. Inst. Min. Metall. C), 2006, Vol. 115, Issue 2, s. 80–84.
6. KAUFMAN R.A., VAN DYK D., Feldspar, In: Industrial Minerals and Rocks, 6th edition, D.D. Carr (editor), Soc. Min. Metall. Explor. Littleton, Col., 1994, s. 473–481.
7. KRUCZEK J., Perspektywy rozwoju zużycia surowców skaleniowych w Polsce oraz możliwości zaopatrzenia krajowego rynku w te surowce, w: Przeróbka i wykorzystanie surowców skalnych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2002, s. 63–77.
8. NIEĆ M., Złoża kopalin skaleniowych, w: Surowce Mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce krzemionkowe i skaleniowe, Wyd. Inst. Gosp. Sur. Min. I Energią, PAN, Kraków, 2005, s. 101–121.
9. REVNIVTSEV V.I., Beneficiation of feldspar and quartz, Nedra Publisher, Moscow 1970 (in Russian) (Ревнивцев В.И., Обогащение полевых шпатов и кварца. Издат. Недра, Москва 1970).
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586