PL EN
Gravity purification of ground feldspatic material from Strzeblow processing plant (Lower Silesia, SW Poland)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
 
2
Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Sp. z o.o.
 
 
Corresponding author
Żaklina Konopacka   

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2010;131(38):101-112
 
ABSTRACT
Results of removing of coloring impurities from ground feldspatic (natural feldspar-silica mix) produced in Strzeblow Mining and Processing Plant in Sobotka, Lower Silesia (SW Poland) were presented. Gravity separation methods for treatment of the investigated material were applied. Two kinds of ground commercial products of size fractions: +0,1–0,5 mm (MS 500) and –0.1 mm (MS 100) with different contents of impurities were investigated. In the feed sample of size fraction below 0.1 mm, containing 0.9% Fe2O3, after treatment on shaking table this content was lowered to 0.4%. In the sample of size fraction of +0,1–0,5 mm, containing initially 0.4% Fe2O3, after treatment the enriched product assayed 0.25% of this component. It was found that the main carrier of ferric impurities (calculated on Fe2O3) in the investigated material is associated with pyrite. A gravity separation quantitative flowsheet for the investigated material is proposed.
 
REFERENCES (9)
1.
BURKOWICZ A., GALOS K., KAMYK J., LEWICKA E., SMAKOWSKI T., SZLUGAJ J., Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2002–2006, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2008.
 
2.
DRZYMALA J., AHMED H.A.M., Mathematical equations for approximation of separation results using the Fuerstenau upgrading curves, International Journal of Mineral Processing, 2005, 76, (1–2), s. 55–65.
 
3.
ŁUSZCZKIEWICZ A., Wstępne próby pozyskiwania produktów skaleniowych z odpadów granitowych z rejonu Gniewkowa na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Seria: Inżynieria Środowiska, 2007, Nr 23, s. 445–454.
 
4.
ŁUSZCZKIEWICZ A., RAJCZAKOWSKA D., KONOPACKA Ż., Opracowanie koncepcji technologii wzbogacania mączki skaleniowej, Raport Nr I–11/S102/2007, Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Zakład Przeróbki Kopalin i Odpadów, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław, grudzień 2007.
 
5.
GULSOY O.Y., KADEMLI M., Effects of operational parameters of spiral concentrator on mica–feldspar separation, Mineral Processing & Extractive Metallurgy, (Trans. Inst. Min. Metall. C), 2006, Vol. 115, Issue 2, s. 80–84.
 
6.
KAUFMAN R.A., VAN DYK D., Feldspar, In: Industrial Minerals and Rocks, 6th edition, D.D. Carr (editor), Soc. Min. Metall. Explor. Littleton, Col., 1994, s. 473–481.
 
7.
KRUCZEK J., Perspektywy rozwoju zużycia surowców skaleniowych w Polsce oraz możliwości zaopatrzenia krajowego rynku w te surowce, w: Przeróbka i wykorzystanie surowców skalnych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2002, s. 63–77.
 
8.
NIEĆ M., Złoża kopalin skaleniowych, w: Surowce Mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce krzemionkowe i skaleniowe, Wyd. Inst. Gosp. Sur. Min. I Energią, PAN, Kraków, 2005, s. 101–121.
 
9.
REVNIVTSEV V.I., Beneficiation of feldspar and quartz, Nedra Publisher, Moscow 1970 (in Russian) (Ревнивцев В.И., Обогащение полевых шпатов и кварца. Издат. Недра, Москва 1970).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top