PL EN
Determination of refrigeration capacity of air coolers based on measurements of air and water parameters
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Franciszek Rosiek
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2010;131(38):113-125
 
ABSTRACT
The influence of selected air and water parameters on refrigeration capacity of the diaphragmatic air coolers has been analyzed. Effect of measurement errors in selected parameters on the value of refrigeration air coolers capacity has been determined.
 
REFERENCES (12)
1.
FRYCZ A., DOMAGAŁA L., Efekty energetyczne chłodnic powietrza GCCP–115N i ich rzeczywista charakterystyka badana w warunkach dołowych, Wiadomości górnicze, 1990, nr 2–3.
 
2.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL J., Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Poradnik, PAN, Kraków, 1995.
 
3.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Bilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 2002.
 
4.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Chłodnice przeponowe powietrza i wody w układach klimatyzacji kopalń o małej mocy, Międzynarodowa konf. na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, GIG, Szczyrk, 1999.
 
5.
FILEK K., HOLESZ K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej, Archives of Mining Sciences, 1999, Vol. 44, issue 1.
 
6.
FILEK K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza, Międzynarodowa Konf. na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, Materiały konferencyjne, GIG, Katowice, 1999.
 
7.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL J., Wymiana ciepła i masy (wilgoci) w górniczych urządzeniach klimatyzacyjnych, Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane, 2002.
 
8.
WACŁAWIK J., MIKOŁAJCZYK W., BRANNY M., O wydajności cieplnej górniczych chłodnic powietrza, Zeszyty Naukowe Polit. Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 205, Gliwice, 1992.
 
9.
JONES W., Klimatyzacja, Arkady, Warszawa, 1981.
 
10.
ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J., WYSOCKI Ł., Analiza pracy przeponowych chłodnic powietrza w warunkach kopalń LGOM, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Polit. Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały nr 36, Górnictwo i geologia XII, Wrocław, 2009.
 
11.
WYSOCKI Ł., Analiza metod obliczeniowych przeponowych chłodnic powietrza i ich weryfikacja w warunkach KGHM „Polska Miedź SA” O/ZG „Rudna”, Praca dyplomowa, Polit. Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław, 2009.
 
12.
Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów osiowych typu WOO-25÷40, WOW2-80 oraz lutniowych WOO-63/63S, WOW1-80/2, Gdańsk 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top