PL EN
Analiza pracy przeponowych chłodnic powietrza w warunkach kopalń LGOM
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Franciszek Rosiek
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2009;128(36):197–210
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeanalizowano pracę przeponowych chodnic powietrza stosowanych w jednej z podziemnych kopalń rud miedzi. W wyniku przeprowadzonych obliczeń pokazano zależność mocy chłodniczej chłodnic lamelowych i gładkorurowych od wybranych parametrów powietrza i wody. Wykazano, że chłodnice gładkorurowe w warunkach ruchowych charakteryzują się większą efektywnością.
 
REFERENCJE (14)
1.
KALINOWSKI K., PALIWODA A., BONCA Z., BUTRYMOWICZ D., TARGAŃSKI W., Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom I, IPPU „Masta", Gdańsk 2000.
 
2.
WACŁAWIK I, CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL I, Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Poradnik, PAN, Kraków 1995.
 
3.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Bilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2002.
 
4.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Chłodnice przeponowe powietrza i wody w układach klimatyzacji kopalń o malej mocy, Międzynarodowa konf. na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, GIG, Szczyrk 1999.
 
5.
FILEK K., HOLESZ K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej, Archives of Mining Sciences, Vol. 44, Iss. 1, 1999.
 
6.
FILEK K, NOWAK B., ROSZKOWSKI I, Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza. Międzynarodowa Konf. na temat, „Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych", Materiały konferencyjne, GIG, Katowice 1999.
 
7.
WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL I, Wymiana ciepła i masy (wilgoci) w górniczych urządzeniach klimatyzacyjnych, Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane 2002.
 
8.
FILEK K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Optymalny dobór wentylatora lutniowego współpracującego z przeponową chłodnicą powietrza, Archives of Mining Sciences, Vol. 45, Issue 1, 2000.
 
9.
FRYCZ A., DOMAGAŁA L,, Efekty energetyczne chłodnic powietrza GCCP-115N i ich rzeczywista charakterystyka badana w warunkach dołowych, Wiadomości Górnicze, nr 2-3, 1990.
 
10.
WACŁAWIK J., MIKOŁAJCZYK W., BRANNY M., O wydajności cieplnej górniczych chłodnic powietrza, Zeszyty Naukowe Polit. Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 205, Gliwice 1992.
 
11.
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) chłodnicy CP-260-18-12, Mostostal Wrocław SA.
 
12.
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) zespołu chłodniczego 3737.00.
 
13.
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) chłodnicy CP-290-A, Mostostal Wrocław SA.
 
14.
ZALEWSKI W., NIEZGODA-ŻELASKO B., GOŁOGÓRSKI J., Współczynniki wnikania ciepła przy przepływie płynu prostopadłym do pęku rur gładkich, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 3, 1997.'.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586