120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Analiza kosztów ochrony środowiska KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2009;128(36):117–125
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W publikacji dokonano analizy wydatków ponoszonych przez KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz ochrony środowiska. Porównano koszty przedstawiane przez przedsiębiorstwo z własną interpretacją. W ujęciu KGHM w analizowanym 2004 roku koszty ochrony środowiska wyniosły łącznie 221,6 mln. zł a wg własnej interpretacji 180,5 mln zł. Różnica kosztów związana jest z innym ujęciem wydatków inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska, wyliczonymi opłata mi za korzystanie ze środowiska oraz uwzględnieniem Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Urszula Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (7):
1. BRYDZIAK H. i in., Ochrona Środowiska - Biuletyn 2002-2004, KGHM Polska Miedź S.A., Lubin 2005.
2. GÓRNIAK-ZIMROZ J., Źródła i koszty środowiskowe gospodarki odpadami w KGHM Polska Miedź S.A., Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, 2009.
3. MROWIEĆ J., PIĄTKOWSKI J., Uwarunkowania procesu produkcji w zakresie wymogów ochrony środowiska, Cuprum, nr 2/3, 1997.
4. PIESTRZYŃSKI A. i inni, Monografia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin 1996.
5. Raport Roczny 2004, KGHM Polska Miedź S.A.
6. Raport Roczny 2005, KGHM Polska Miedź S.A.
7. Raport Roczny 2006, KGHM Polska Miedź S.A.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586