PL EN
Institutional environmental protection and exploitation of rock deposits with open cast method
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Technology (WUT), Poland
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Maria Górniak-Zimroz   

Wroclaw University of Technology (WUT), ul. Na Grobli 15, 50-421 Wroclaw, Poland
 
 
Mining Science 2015;22:85-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań prawnych związanych z ochroną środowiska oraz z gospodarką złożem pod kątem wpływu prowadzonej gospodarki złożem od momentu rozpoznania, udokumentowania i udostępnienia złoża, poprzez jego eksploatacje, aż do momentu rekultywacji i zagospodarowania złoża po likwidowanym zakładzie górniczym na instytucjonalne formy ochrony środowiska tj.: formy ochrony krajobrazu i przyrody, formy ochrony wód podziemnych, formy ochrony gleb i ochrony lasów. Przyjęty podział form ochrony środowiska wynika z wykonanej w zadaniu 7 Ochrona złóż surowców skalnych – kryteria racjonalnego ich zagospodarowania, zasady i możliwości realizacji projektu Strategie i scenariusze ... waloryzacji udokumentowanych i niezagospodarowanych złóż surowców skalnych wykonanej przy wykorzystaniu metody waloryzacji Niecia i Radwanek-Bąk (2011).
 
REFERENCJE (24)
1.
BADERA J., 2010. Social-environmental determinants of the development of mineral aggregate deposits in Poland, Mining Science. Previously Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw University of Technology, Mining and Geology, vol. 130, Wroclaw (in Polish).
 
2.
Dz.U. 1991.101.444 the Act of 28 September 1991 on forest (in Polish).
 
3.
Dz.U. 1995.16.78 the Act of 3 February 1995 on the protection of farmland and forest (in Polish).
 
4.
Dz.U. 2001.62.627 the Act of 27 April 2001 on Environment Protection (in Polish).
 
5.
Dz.U. 2001.115.1229 the Act of 18 July 2001 Water Law (in Polish).
 
6.
Dz.U. 2003.80.717 the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development (in Polish).
 
7.
Dz.U. 2004.92.880 the Act of 16 April 2004 of the Nature Conservation (in Polish).
 
8.
Dz.U. 2008.199.1227 the Act of 3 October 2008 on Granting access to information about the environment and its protection, public participation in environment protection and environmental impact assessment (in Polish).
 
9.
Dz.U. 2010.213.1397 the Regulation of 9 November 2010 on Projects, which may affect the environment significantly (in Polish).
 
10.
Dz.U. 2011.163.981 the Act of 9 June 2011 on the Geological and Mining Law (in Polish).
 
11.
Dz.U. 2011.291.1713 the Regulation of 22 December 2011 on geological-survey documentation (in Polish).
 
12.
Dz.U. 2012.0.372 the Regulation of 16 February 2012 on mining plant operational plans (in Polish).
 
13.
BOCHENEK D., ed., 2011. Environmental protection 2011. Statistical information and elaborations. Central Statistical Office, Regional and Environmental Surveys Division, Warszawa (in Polish).
 
14.
FIGLARSKA-WARCHOŁ B., MATLAK E., 2012. Environmental constraints for mining of rock raw materials between Cieszyn and Skoczów in the last century, Mineral Resources Management, Vol.
 
15.
28/2 (in Polish).
 
16.
KACPRZYK K, KARACZUN Z. M., RZESZOT U., 2006. Strategic Environmental Assessment of the draft national development strategy 2007-2015, The study was commissioned by the Ministry of Regional.
 
17.
Development, Warszawa (in Polish).
 
18.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., 2009. The procedure of environmental impact assessment in opencast mining in the light of new law regulations with particular focus on the specific character of Nature.
 
19.
200 areas, Mineral Resources Management, vol. 25/3, Krakow.
 
20.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., 2011. Formal and legal exploitation of natural aggregates in protected areas, Conference materials, Exploitation of natural aggregates in protected areas, AGH University.
 
21.
of Science and Technology, Krakow (in Polish).
 
22.
KAŹMIERCZAK U., 2003. Rock mining in Wroclaw and surrounding area, Opencast mining, vol. 6, Wroclaw (in Polish).
 
23.
KAŹMIERCZAK U., KAŹMIERCZAK W., 2012. Assessment Lower Silesian rock mining in the years 2003-2011, Mining Science (Previously Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej) vol. 134/41, Wroclaw (in Polish).
 
24.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., 2011. Ranking value of industrial rocks deposits, Opencast mining, vol. 6, Wroclaw (in Polish).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top