Analiza awaryjności układów hydraulicznych samojezdnych maszyn roboczych stosowanych w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
2
Dyplomant, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Król
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2009;128(36):127–139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono analizę awaryjności układów hydraulicznych maszyn ciągu technologicznego (samojezdny wóz wiercący, samojezdny wóz wiercąco-kotwiący, ładowarka kołowa, wóz odstawczy), stosowanych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna. Wyznaczono częstość wystę- powania awarii z podziałem na poszczególne elementy układów. Przeprowadzono analizę uszkodzeń dla wybranych grup obiektów uwzględniając ilość przepracowanych godzin przez maszynę do wystąpienia pierwszej awarii, a także rodzaj tej awarii. Wskazano kierunki dalszych prac, które pozwolą na ilościowe określenie głównych przyczyn niedomagań elementów analizowanych układów.
 
REFERENCJE (5)
1.
CHALAMOŃSKI M., Diagnozowanie układów hydraulicznych maszyn roboczych, Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1999.
 
2.
STOLARCZYK Ł., Analiza awaryjności układów hydraulicznych samojezdnych maszyn roboczych stosowanych w KGHM Polska Miedz S.A., Praca dyplomowa na Wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (niepubl.), Wrocław 2008.
 
3.
NOWAKOWSKI T., Metodyka prognozowań niezawodności obiektów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
 
4.
DFM zanam-LEGMET., Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Ładowarka kołowo przegubowa LKP, Polkowice 2006.
 
5.
MINE MASTER., Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Samojezdny wóz wiercący Face Master 1.7., Wilków 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586