PL EN
Zastosowanie systemów GIS do wspomagania zarządzania eksploatacją przenośnika taśmowego
 
Więcej
Ukryj
1
Geodesy and Geoinformatics Division, Institute of Mining Engineering
 
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Górniak-Zimroz
Geodesy and Geoinformatics Division, Institute of Mining Engineering, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):271-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące zastosowanie systemów GIS do wspomagania zarzą- dzania eksploatacją przenośnika taśmowego. Wykazano specyfikę problemu uwzględniając rozproszony, rozległy charakter systemu maszynowego pracującego w warunkach kopalni. Zaprezentowano przegląd literaturowy z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich w kopalni zakończony konkluzją o konieczności systemu dedykowanego zagadnieniom zarządzania eksploatacją przenośnika taśmowego. Sformułowano założenie główne dotyczące systemu, wybrano platformę informatyczną, określono źródła danych. Wybranie środowiska GIS i standardu baz danych opartych na MSAcces związane jest z powszechnym występowaniem tych środowisk w kopalniach. Dodatkowo należy spodziewać się, że docelowo proponowany system będzie „federacją” podsystemów; uniwersalność, otwartość platformy GIS daje szanse na szybką integrację danych.
 
REFERENCJE (31)
1.
Belt conveyor for bulk materials, The conveyor Equipment Manufacturers Association fifth edition CEMA Press, USA (1997).
 
2.
DAŁKOWSKI B. T., JURDZIAK L., KAWALEC W., Personal Computer System for Maintenance Management of Belt Conveyor Systems, Proceedings of the XXII., International Symposium on the Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry (APCOM '90), 1990.
 
3.
DYMARSKI J., WOJNAR B., The application of SIP technology to natural hazards forecasting in BOT KWB Turów S.A., Węgiel Brunatny, nr 2, 51, 2005.
 
4.
FITKOWSKI K. et al., A mining machine components identification system based on RFID technology. Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, 2005.
 
5.
GAŹDZICKI J., Geometic lexicon, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Wydawnictwo „Wieś Jutra", Warsaw 2001.
 
6.
GADEK A., Computer-aided design ofmining in BOT KWB Bełchatów, Węgiel Brunatny, nr 3, 60, 2007.
 
7.
GŁADYSIEWICZ L., SZCZEPANIK H.K., Elements of the computer support of belt conveyor transport system maintenance management. Transport Przemysłowy, 2007, nr 1, s. 18-20,.
 
8.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Integrated management of municipal waste and post-mining excavations, PhD dissertation, The Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at Wrocław University of Technology, 2004.
 
9.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., WOŹNIAK J., ZIMROZ R., The potential for data mining in geographic information systems geared towards earth resources management. Górnictwo i geologia VIII, Wrocław, Oficyna Wydawnicza PWr., 2005, pp. 75-86, 2005.
 
10.
JURDZIAK L., The conveyor belt wear index and its application in belts replacement policy. Proceedings of the Ninth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, 6-9 November, Rotterdam Brookfield A.A., Balkema, 2000.
 
11.
JURDZIAK L., Management of conveyor belts in mines - the current state and the prospects, Górnictwo Odkrywkowe, XL 5-6, 1998.
 
12.
JURDZIAK L., HARDYGÓRA M., A uniform classification of conveyor belt damage and its intensity, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa P.Wr., nr 80, 1996.
 
13.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Computer-aided management of conveyor belts in KWB TURÓW, Górnictwo Odkrywkowe 3-4, 1990.
 
14.
JURDZIAK L., KAWALEC W., WAJDA A., The assessment of the durability of conveyor belts in the BEŁCHATÓW lignite mine. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 45, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego, 1985.
 
15.
JURDZIAK L., STOLARCZYK R., ZAWADZKA B., New tools for the computer aiding of belt maintenance management, Transport Przemysłowy, Vol. 2(8), 2002.
 
16.
KASZTELEWICZ Z., SZAMAŁEK A., CZAPLICKI P., CZYŻ J., Modern IT tools aiding design, Węgiel Brunatny, nr 3, 56, 2006.
 
17.
KICKI J., DYCZKO A., The prospects for RFID technology in the mining industry, Nowe Górnictwo, nr 1, 2006.
 
18.
KICKI J., DYCZKO A., ŚLIWIŃSKI P., The current state and strategy of development of the EKSPERTSMG mining machinery management system, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2006.
 
19.
KRAAK M.-J., ORMELING F., Cartography - spatial data visualization, translated by W. Zysz-kowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1998.
 
20.
LEŚNIEWSKI K., PRZYTULSKI M., ZALEWSKI J., Modern mine management systems, Węgiel Brunatny, nr 4, 53, 2005.
 
21.
Materials from KWB Konin.
 
22.
Materials from PGE KWB Bełchatów.
 
23.
ROGALA J., JENCZMYK D., BRYK M., HELBIN K, The functioning together of the mechanized lining section components identification system and the SZYK-MASZYNY software. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2007.
 
24.
Scenarios of the technological development of the lignite mining and processing industry, project No. KP_l/1.4.5/2/2006/4/7/585/2006 ww.cuprum.wroc.pl, 2006.
 
25.
SZCZURKOWSKI M. et al., Practical experience in implementing RFID and modern database systems for inventorying parts of mining machines, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2008.
 
26.
The strategy of KGHM and the Capital Group for the years 2007-2016, www.kghm.pl, 2008.
 
27.
URBAŃSKI J., Understanding GIS - analysis of spatial information, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1997.
 
28.
WĘDRYCHOWICZ D., KULINOWSKI P., A concept of a belt conveyor maintenance database, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 2, 2008.
 
29.
ZAP ART P., GIS - computer systems of spatial information, Intersoftland, Warsaw 1994.
 
30.
ZIMROZ R., KRÓL R., Failure analysis of belt conveyor systems for condition monitoring purposes. Prepared for the Third International Congress on Design and Modelling of Mechanical Systems, Hammamet - TunisieATunisia, 2009.
 
31.
ZWIRSKI T., The application of a modern IT system for effective deposit management in the lignite mine - the case of BOT KWB Turów S.A., Węgiel Brunatny, nr 1, 54, 2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top