PL EN
SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION – THE COMPARISON OF BELT CONVEYORS
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Geoengineering, Mining and Geology Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, POLAND
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Suchorab   

Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wroclaw University of Science and Technology, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wroclaw, POLAND
 
 
Mining Science 2019;26:263-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przenośniki taśmowe (BC), ze względu na swoją wysoką wydajność, są szeroko stosowane do transportu materiałów sypkich w przemyśle wydobywczym. Jednak, ze względu na wysoki poziom zużycia energii przez przenośniki, systemy przenośników taśmowych generują dużą część kosztów wydobycia. Dlatego obecne rozwiązania koncentrują się głównie na wdrażaniu nowych strategii zarządzania, w których zużycie energii jest kluczowym wskaźnikiem przy projektowaniu systemów przenośników taśmowych. Wybór podzespołów przenośnika taśmowego, systemów transportu, eksploatacji, stosowanej technologii wydobywczej uważa się za obszary, w których można osiągnąć poprawę efektywności energetycznej przenośników taśmowych. Ponadto można je wykorzystać do wdrożenia nowych standardów dla podzespołów przenośników, a propozycja zdefiniowania nowych standardów jakości i stworzenia klasyfikacji przenośników została już przedstawiona. Głównym założeniem artykułu jest porównanie wartości współczynnika energochłonności (SEC) przenosników taśmowych w odniesieniu do kąta nachylenia trasy przenośnika, wynikającego z potrzeb technologicznych. Regresja wielokrotna posłużyła do znalezienia zależności między dwiema podstawowymi zmiennymi niezależnymi - objętością transportowanego materiału i kątem nachylenia przenośnika - a zmienną zależną (SEC). Procedura pozwala określić wartość SEC, która jest wymagana do podniesienia materiału. Przedstawione wyniki dowodzą, że wartość SEC wymagana do podniesienia materiału ma kluczowe znaczenie dla interpretacji wartości SEC, jeśli chodzi o porównanie efektywności energetycznej.
 
REFERENCJE (33)
1.
ALMEIDA De A.T., FONSECA P., BERTOLDI P., 2003, Energy-efficient motor systems in the industrial and in the services sectors in the European Union: characterisation, potentials, barriers and policies, Energy, Vol. 28, No. 7, 673–690.
 
2.
ALSPAUGH M., 2004, Latest Developments in Belt Conveyor Technology, presented at MINExpo, Las Vegas, NV, USA, 2004.
 
3.
BAJDA M., HARDYGÓRA M., 2019, Laboratory tests of operational durability and energy – efficiency of conveyor belts, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 261, No. 1, 012002.
 
4.
BAJDA M., JURDZIAK L., KONIECZKA Z., 2018, Comparison of electricity consumption by belt conveyors in a brown coal mine. Part 1: Study of statistical significance of differences and correlations, Górnictwo Odkrywkowe, Vol. 59, No. 5, 4–14.
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., HARDYGÓRA M., KAWALEC W., 2009, Determing belt resistance, Bulk Handling Today, No. 5, 23–28.
 
6.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KISIELEWSKI W., KASZUBA D., 2017, Experimental determination of belt conveyors artificial friction coefficient, Acta Montanistica Slovaca, Vol. 22, No. 2, 206–214.
 
7.
GŁADYSIEWICZ L., MIGDAŁ W., 2017, Specific energy consumption of belt conveyors, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, No. 4, 5–9.
 
8.
GŁADYSIEWICZ L., KONIECZNA M., 2018, Analytical method for establishing indentation rolling resistance, E3S Web of Conferences, Vol. 29.
 
9.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KISIELEWSKI W., 2019, Measurements of loads on belt conveyor idlers operated in real conditions, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation,Vol. 134, 336–344.
 
10.
HALEPOTO I.A., SHAIKH M.Z., CHOWDHRY B.S., UQAILI M.A., 2016, Design and Implementation of Intelligent Energy Efficient Conveyor System Model Based on Variable Speed Drive Control and Physical Modeling, International Journal of Control and Automation, Vol. 9, No. 6, 379–388.
 
11.
HE D., 2017, Energy Saving for Belt Conveyors by Speed Control, Doctoral Thesis, Delft University of Technology.
 
12.
HE D., PANG Y., LODEWIJKS G., 2017, Green operations of belt conveyors by means of speed control, Applied Energy, Vol. 188, 330–341.
 
13.
HE D., PANG Y., LODEWIJKS G., LIU X., 2018, Healthy speed control of belt conveyors on conveying bulk materials, Powder Technology, Vol. 327, 408–419.
 
14.
JANSEN M., 2008, The development of energy-optimized conveyor belts – A joint project of the Conveyor Belt Group of ContiTech AC and RWE Power AG, World of Mining – Surface and Underground, 60 (2), 83–87.
 
15.
KAROLEWSKI B., 2017, The influence of speed control on the power drawn by motors of the belt conveyor, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 1, No. 9, 76–79.
 
16.
KAWALEC W., KROL R., GLADYSIEWICZ L., 2017, An Effective Belt Conveyor for Underground Ore Transportation Systems, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 95, No. 4, 42047.
 
17.
KAWALEC W., KRÓL R., 2019, Sustainable Development Oriented Belt Conveyors Quality Standards. [In:] Proceedings of the 14th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering, ed. by E. Rusiński and D. Pietrusiak.
 
18.
KRÓL R., 2013, Methods of Testing and Selection of the Belt Conveyor Equipment with Regard to Random Loading of a Transported Bulk Material, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
19.
KRÓL R., 2017, Studies of The Durability of Belt Conveyor Idlers with Working Loads Taken into Account, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 95, No. 4, 42054.
 
20.
KRÓL R., GLADYSIEWICZ L., KASZUBA D., KISIELEWSKI W., 2017, New Quality Standards of Testing Idlers for Highly Effective Belt Conveyors, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 95, No. 4, 42055.
 
21.
KULINOWSKI P., PANEK P., RUBACHA P., 2013, Aktualne kierunki poszukiwania energooszczędnych rozwiązań w konstrukcji i eksploatacji przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, No. 3, 7–12.
 
22.
LODEWIJKS G., PANG Y., 2013, Energy saving options for continuous transport systems, an exploration, presented at ICBMH 2013 – 11th International Conference on Bulk Materials Storage, Handling and Transportation.
 
23.
LUO J., HUANG W., ZHANG S., 2015, Energy cost optimal operation of belt conveyors using model predictive control methodology, Journal of Cleaner Production, Vol. 105, 196–205.
 
24.
MARASOVA D., ANDREJIOVÁ M., GRINČOVÁ A., 2018, Continuous Conveyor System Evaluation Based On The Quality Of Conveyor Belts. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol. 18, No. 1.3, 197–205.
 
25.
MATHABA T., XIA X., 2015, A Parametric Energy Model for Energy Management of Long Belt Conveyors, Energies, Vol. 8, No. 12, 13590–13608.
 
26.
MATHABA T., XIA X., 2017, Optimal and energy efficient operation of conveyor belt systems with downhill conveyors, Energy Efficiency, Vol. 10, No. 2, 405–417.
 
27.
MCLELLAN B.C., CORDER G.D., GIURCO D.P., ISHIHARA K.N., 2012, Renewable energy in the minerals industry: a review of global potential, Journal of Cleaner Production, Vol. 32, 32–44.
 
28.
REGULATION (EU) 2017/1369 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU.
 
29.
SCHNATHMANN R., 2019, A simple means of overcoming obstacles when transporting bulk materials, Georesources Journal, No. 01, 53–56.
 
30.
Statistics Poland, 2018, Consumption of fuels and energy carriers. https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
31.
XIA X., ZHANG J., 2010, Energy Efficiency and Control Systems – from a POET Perspective, IFAC Proceedings Volumes, Vol. 43, No. 1, 255–260.
 
32.
ZHANG S., XIA X., 2010, Optimal control of operation efficiency of belt conveyor systems, Applied Energy, Vol. 87, No. 6, 1929–1937.
 
33.
ZHANG S., XIA X., 2011, Modeling and energy efficiency optimization of belt conveyors, Applied Energy, Vol. 88, No. 9, 3061–3071.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top