PL EN
Koncepcja systemu monitorująco-diagnostycznego do wykrywania rozcięć wzdłużnych w taśmie przenośnikowej
 
Więcej
Ukryj
1
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Ziętkowski   

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):85-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Taśma przenośnikowa stosowana w przenośnikach taśmowych w kopalniach rud miedzi narażona jest na uszkodzenia mechaniczne. Do jednych z najbardziej uciążliwych uszkodzeń, uniemożliwiają- cych dalszą eksploatację przenośnika, należy zaliczyć rozcięcia wzdłużne. Powodują one przestoje w pracy przenośników oraz wymagają wymiany znacznych odcinków taśmy przenośnikowej. Konieczne staje się wówczas poniesienie poważnych wydatków finansowych mających na celu doprowadzenie przenośnika do sprawności technicznej. W pracy przedstawiono koncepcję systemu do wykrywania rozcięć wzdłużnych taśmy przeno- śnikowej, w którym wykorzystano rozwiązanie techniczne, które jest przedmiotem zgłoszenia patentowego KGHM CUPRUM CB-R. W proponowanym przez autorów systemie zastosowano pomiarowy układ optyczny, który zabudowano na konstrukcji przenośnika oraz odcinki światłowodu zawulkanizowane w taśmie przenośnikowej, poprzecznie do kierunku jej biegu. Układ monitorującodiagnostyczny umożliwia wykrywanie rozcięcia wzdłużnego na całej szerokości taśmy przenośnikowej. Aby zminimalizować długość rozcięcia taśmy na przenośniku powinno być zabudowanych kilka ww. układów umożliwiających wykrywanie tego typu uszkodzeń w cięgnie górnym i dolnym taśmy. W pracy omówiono także powiązanie układu detekcji uszkodzeń taśmy z nadrzędnym systemem sterowania pracą przenośników taśmowych (np. Promos Plus) w kopalni, zapewniającym wyłączenie przenośnika oraz identyfikację bramki kontrolnej, która wykryła uszkodzenie.
 
REFERENCJE (4)
1.
ZIĘTKOWSKI L., MŁYNARCZYK J., SAWICKI M.: Opracowanie i wprowadzenie systemu monitorująco-diagnostycznego do wykrywania przecięć wzdłużnych w taśmie przenośnikowej z rdzeniem tekstylnym w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice, KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław, 2013.
 
2.
MŁYNARCZYK J., SAWICKI M., ZIĘTKOWSKI L.: Sposób i urządzenie do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej, patent polski, P.405690, październik 18, 2013.
 
3.
CHUNXIA Y., SI CH.: A new detection device of belt longitudial rip based on pressure monitoring, Electronics, Communications and Control (ICECC) International Conference, Ningbo, 2011.
 
4.
CHUNXIA Y., MINGSHENG W., SHEN Z.: Monitoring system for longitudinal rip of conveyor belts based on vibration detection, Mining & Processing Equipment, China, 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top