PL EN
Diagnostyka taśm na przenośnikach dalekiego zasięgu dla górnictwa skalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
2
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):3-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polska jest krajem na dorobku, potrzebującym wielu inwestycji infrastrukturalnych wymagają- cych niezakłóconych dostaw surowców skalnych. Skoncentrowanie złóż i kopalń na niewielkich obszarach występowania powoduje, że lokalne społeczności odczuwają negatywne skutki intensywnego transportu drogowego i tworzą się lokalne ogniska konfliktów. Można je usunąć zastępując transport samochodowy przenośnikami dalekiego zasięgu i dostarczając surowce do miejsc niekonfliktowego odbioru (rampy kolejowe lub zbiorcze punkty odbioru z lokalnymi składami). Zastosowanie długich przenośników stwarza określone wymagania projektowe, w tym wysokiej niezawodności. W pracy opisano przykłady stosowania przenośników w zakładach górniczych oraz ich bezpośrednie konsekwencje. Publikacja zawiera opis najnowszych rozwiązań w zakresie diagnostyki taśm przeno- śnikowych, jak również ich wpływ na niezawodność układów oraz efektywną odległość transportu. W podsumowaniu wskazano zakres dalszych prac badawczych, służących udoskonalaniu technologii przenośnikowych, przeznaczanych dla górnictwa surowców skalnych.
 
REFERENCJE (10)
1.
BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., ZIMROZ R., HARDYGÓRA M., KAWALEC W., 2012. Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych - cele i założenia projektu badawczego, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 4, 10-16.
 
2.
HARDYGÓRA M., KOMANDER H., BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., 201 Method of predicting the fatigue strength in multiplies splices of belt conveyors, Maintenance and reliability vol. 14, No. 2, 2012, 171-175.
 
3.
HARDYGÓRA M., WOZNIAK D., 2011, Transport taśmowy w górnictwie surowców skalnych - eksploatacja taśm przenośnikowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Wrocław, 111-121.
 
4.
JURDZIAK L., 2000, Prewencyjne strategie wymian taśm przenośnikowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 89, s. Konferencje nr 26, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego Wrocław.
 
5.
JURDZIAK L., BŁAŻEJ R., 2010, Szacowanie kosztów utrzymania taśm w kopalni stosującej różne strategie wymian taśm i metody wykrywania ich uszkodzeń, Cuprum nr 4, 5-18.
 
6.
JURDZIAK L., BŁAŻEJ R., 2014, Oszacowanie kosztów wymian taśm w kopalni podziemnej z uwzględnieniem konsekwencji awarii taśm i wdrożenia urządzeń prewencyjnych, Materiały konferencyjne na CD, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
7.
KAWALEC W., 2009, Przenośniki taśmowe dalekiego zasięgu do transport węgla brunatnego, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Wrocław, 6-13.
 
8.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., 2007, Obliczenia przenośników taśmowych metodą podstawową oraz oporów jednostkowych w zintegrowanym środowisku programowym, Transport Przemysłowy, nr 1,6-11.
 
9.
PIG-PIB, 2013, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012, Warszawa.
 
10.
WITT A., 2011, Możliwości zastosowania innowacyjnych układów wyposażonych w mobilne maszyny krusząco - sortujące i transportowe w polskim górnictwie skalnym, Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław, 129-134.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top