PL EN
Belt diagnostics on long distance conveyors for rock mining industry
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
2
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):3-15
 
ABSTRACT
Poland is a developing country in need of many infrastructure investments that require an uninterrupted supply of raw minerals. Concentration of deposits and mines in small areas causes that local communities complain about negative effects of intensive road transport and local outbreaks of conflict occurs. They can be removed by replacing road transport by long-range conveyors supplying raw materials to conflict-free their receipt (rail ramps or raw materials warehouses). The use of long conveyor poses certain design requirements, including high reliability. Failure of one of trucks does not stop the supply. Conveyor’s stoppage due to e.g. belt damage prevents delivery of materials for a long time up to failure removal. The use of conveyors must, therefore, be associated with the use of devices preventing catastrophic failures and monitoring belt condition, so their replacement and repair were held in preventive mode rather than an emergency one. The paper describes examples of the use of conveyors in existing mines and their direct consequences. The publication contains a description of the latest developments in the diagnosis of conveyor belts, as well as their impact on the reliability of the systems and the effective distance transport. The summary of this article is to identify the extent of further research aimed at improving conveyor technology, dedicated to aggregates and mineral raw materials.
 
REFERENCES (10)
1.
BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., ZIMROZ R., HARDYGÓRA M., KAWALEC W., 2012. Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych - cele i założenia projektu badawczego, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 4, 10-16.
 
2.
HARDYGÓRA M., KOMANDER H., BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., 201 Method of predicting the fatigue strength in multiplies splices of belt conveyors, Maintenance and reliability vol. 14, No. 2, 2012, 171-175.
 
3.
HARDYGÓRA M., WOZNIAK D., 2011, Transport taśmowy w górnictwie surowców skalnych - eksploatacja taśm przenośnikowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Wrocław, 111-121.
 
4.
JURDZIAK L., 2000, Prewencyjne strategie wymian taśm przenośnikowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 89, s. Konferencje nr 26, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego Wrocław.
 
5.
JURDZIAK L., BŁAŻEJ R., 2010, Szacowanie kosztów utrzymania taśm w kopalni stosującej różne strategie wymian taśm i metody wykrywania ich uszkodzeń, Cuprum nr 4, 5-18.
 
6.
JURDZIAK L., BŁAŻEJ R., 2014, Oszacowanie kosztów wymian taśm w kopalni podziemnej z uwzględnieniem konsekwencji awarii taśm i wdrożenia urządzeń prewencyjnych, Materiały konferencyjne na CD, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
7.
KAWALEC W., 2009, Przenośniki taśmowe dalekiego zasięgu do transport węgla brunatnego, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Wrocław, 6-13.
 
8.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., 2007, Obliczenia przenośników taśmowych metodą podstawową oraz oporów jednostkowych w zintegrowanym środowisku programowym, Transport Przemysłowy, nr 1,6-11.
 
9.
PIG-PIB, 2013, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012, Warszawa.
 
10.
WITT A., 2011, Możliwości zastosowania innowacyjnych układów wyposażonych w mobilne maszyny krusząco - sortujące i transportowe w polskim górnictwie skalnym, Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław, 129-134.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top