PL EN
Equipment selection for the aggregates processing
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):139-150
 
ABSTRACT
The paper presents some practical approach to capacity (yeld) prediction of the basic technological machinery for processing operations: crushing, screening and conveying. All machines assumed as throughput devices, and its capacity (yeld) defined as the simple relationship Q = qP, wherein the output flow Q depends on the discharge opening surface of the flow rate q and surface of outlet opening P. The value of the machine opening surface P=Q0 /q at a given load Q0 of processing operation leads to the basic machine parameters, like width of the inlet, sieve size and the width of the conveyor belt.
 
REFERENCES (12)
1.
ANDREJEV CE., PIEROV V.A., ZWIERIEWICZ V.V., 1980, Drobienie, izmielczenie i grochoczenie poleznych iskopajemych, Niedra.
 
2.
BANASZEWSKI T., 1990, Przesiewacze, Śląsk.
 
3.
DIETRYCH J., 1962, Teoria i budowa przesiewaczy, Wyd. Górniczo-Hutnicze.
 
4.
KATALOGI maszyn i poradniki Metso-Nordberg, Sandvik, Mifama, MFL.
 
5.
MALEWSKI J., 1988, Metody obliczania powierzchni sita, Górnictwo Odkrywkowe nr 2-3.
 
6.
MALEWSKI J., 1988, Efektywność operacji przesiewania, Górnictwo Odkrywkowe nr 5-.
 
7.
MALEWSKI J., 1990, Modelowanie i symulacja systemów wydobycia i przeróbki skał, Monografie nr 27,Oficyna Wyd. PWr., Wrocław.
 
8.
MALEWSKI J., 2013, Projektowanie schematów technologicznych przeróbki skał, BMP, nr 6.
 
9.
MATTHEWS C.W., 1969, How to choose an effective screening system, Rock Product, Vol. 72, No.
 
10.
RAZUMOV K.A., 1970, Projektirovanije obogatitielnych fabrik, Niedra.
 
11.
SZTABA K., 2003, Przesiewanie, Katowice.
 
12.
TAGGART A., 1954, Handbook of Mineral Dressing, J. Wiley and Sons Ine, N.Y.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top