PL EN
Dobór maszyn w układach przeróbki skał
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):139-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podano sposoby obliczania wydajności technicznej maszyn podstawowych układów przeróbki skał: kruszarek, przesiewaczy i przenośników taśmowych zdefiniowanej prostą zależnością Q = qP. Maszyny traktuje się jako urządzenia przepływowe, gdzie natężenie strumienia Q (wydajność) zależy od powierzchni otworu wylotowego P i prędkości przepływu materii q. Powierzchnia przekroju P = Q0 /q pozwala określić podstawowe parametry maszyn, jak szerokość otworu wlotowego, wymiary sit oraz szerokość taśmy przy zadanym obciążeniu maszyn Q0 .
 
REFERENCJE (12)
1.
ANDREJEV CE., PIEROV V.A., ZWIERIEWICZ V.V., 1980, Drobienie, izmielczenie i grochoczenie poleznych iskopajemych, Niedra.
 
2.
BANASZEWSKI T., 1990, Przesiewacze, Śląsk.
 
3.
DIETRYCH J., 1962, Teoria i budowa przesiewaczy, Wyd. Górniczo-Hutnicze.
 
4.
KATALOGI maszyn i poradniki Metso-Nordberg, Sandvik, Mifama, MFL.
 
5.
MALEWSKI J., 1988, Metody obliczania powierzchni sita, Górnictwo Odkrywkowe nr 2-3.
 
6.
MALEWSKI J., 1988, Efektywność operacji przesiewania, Górnictwo Odkrywkowe nr 5-.
 
7.
MALEWSKI J., 1990, Modelowanie i symulacja systemów wydobycia i przeróbki skał, Monografie nr 27,Oficyna Wyd. PWr., Wrocław.
 
8.
MALEWSKI J., 2013, Projektowanie schematów technologicznych przeróbki skał, BMP, nr 6.
 
9.
MATTHEWS C.W., 1969, How to choose an effective screening system, Rock Product, Vol. 72, No.
 
10.
RAZUMOV K.A., 1970, Projektirovanije obogatitielnych fabrik, Niedra.
 
11.
SZTABA K., 2003, Przesiewanie, Katowice.
 
12.
TAGGART A., 1954, Handbook of Mineral Dressing, J. Wiley and Sons Ine, N.Y.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top