120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

WSPÓŁDZIAŁANIE POMIĘDZY ŹRÓDŁAMI WÓD TERMALNYCH W LĄDKU ZDROJU

 
1
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
Mining Science 2007;IX(1):81–88
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie silnych współzależności pomiędzy zmianami wydajności płytkich ujęć wód termalnych Lądka Zdroju. Szczególnie silne powiązania hydrauliczne stwierdzono pomiędzy źródłami Wojciech i Skłodowska-Curie, których średnia sumaryczna wydajność przed remontem basenu “Wojciech” i po remoncie (po 1997 r.) pozostała taka sama. Zmiana relacji pomiędzy wartościami wydajności tych źródeł wynika ze zmiany warunków napełniania wodą termalną basenu „Wojciech” oraz sposobem wykonywania pomiarów.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Liber   
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, pl. Teatralny 2, 50-370 Wrocław
 
REFERENCJE (7):
1. CIĘŻKOWSKI W., Hydrogeologia i hydrochemia wód termalnych Lądka Zdroju, Probl. Uzdrow., z. 4 (150), Warszawa, 1980, 125–193.
2. CIĘŻKOWSKI W., DOKTÓR S., GRANICZNY M., KABAT T., KOZŁOWSKI J., LIBERMADZIARZ E., PRZYLIBSKI T., TEISSEYRE B., WIŚNIEWSKA M., ZUBER A., Próba określenia obszarów zasilania wód leczniczych pochodzenia infiltracyjnego w Polsce na podstawie badań izotopowych. Zał. 20. Złoże wód leczniczych Lądka Zdroju, Arch. ZBU „Zdroje”, Wrocław 1996.
3. GIERWIELANIEC J., Z geologii Lądka Zdroju, Pr. Nauk. Inst. Geotech. PWr., Nr 5, Wrocław 1970.
4. LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, Cz. 1, Gdańsk 2003, 377–380.
5. LIBER-MADZIARZ E., Zmienność wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich, Praca doktorska, Raporty Inst. Gór. Ser. PRE nr 3, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
6. LIBER-MADZIARZ E., LIBER A., Modelowanie wydajności ujęć termalnych wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Lądku Zdroju przy zastosowaniu sieci neuronowych, Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. II Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki, Wydaw. WSI, Łódź 2003, 111–114.
7. OSTROWICZ A., Landek w hrabstwie Kłockiem w Szląsku, Poznań 1881.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586