PL EN
CENA WĘGLA BRUNATNEGO JAKO WYZNACZNIK PODZIAŁU ZYSKU W UKŁADACH KOPALŃ I ELEKTROWNI CZĘŚĆ III – OBLICZENIA CEN I ZYSKÓW DLA HIPOTETYCZNYCH DANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Leszek Jurdziak
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2007;IX(1):69–80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dla hipotetycznego złoża oraz układu kopalni z elektrownią o parametrach zbliżonych do warunków KWB „Konin” S.A. wyznaczono ceny węgla i podziały zysku zaproponowane w I i II części. Omówiono wyniki pod kątem sprawiedliwości podziału i możliwości ich akceptacji przez obie strony. Przeprowadzono analizę wrażliwości udziałów kopalni w łącznym zysku, poziomu cen granicznych wyznaczających progi rentowności, cen węgla, łącznego zysku i zysku kopalni na zmianę ceny energii oraz kosztów kopalni i elektrowni. Omówiono wyniki pod kątem korekty podziału w następnym okresie z uwzględnieniem inflacji, zmian cen energii oraz kosztów kopalni i elektrowni, a także potencjalnej pokusy zmiany proporcji udziałów poprzez zwiększanie wydatków. Zaproszono zainteresowane strony – kopalnie węgla brunatnego i współpracujące z nimi elektrownie - do dyskusji nad proponowanymi podziałami.
 
REFERENCJE (7)
1.
GAWLIK L., KASZTELEWICZ Z., Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego „Konin” od poziomu jego sprzedaży. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., KASZTELEWICZ Z., Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, Wrocław 2005.
 
3.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Analiza wrażliwości wielkości wyrobiska docelowego i jego parametrów na zmianę ceny bazowej węgla brunatnego. Górnictwo i Geologia VI., Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
4.
JURDZIAK L., Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układzie kopalni i elektrowni. Część I – Propozycje podziału i Część II - Formuły cen węgla brunatnego. Górnictwo i Geologia IX. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118, Seria: Studia i Materiały: Nr 33, Wrocław 2007.
 
5.
JURDZIAK L., Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40), 2005.
 
6.
KAWALEC W., Short-term scheduling and blending in a lignite open-pit mine with BWEs. Mine Planning and Equipment Selection Wrocław, Balkema, Taylor & Francis Group, London 2004.
 
7.
OWEN G., Teoria gier. PWN, Warszawa 1975.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586