PL EN
PROBLEM PODWÓJNEJ MARŻY W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):89-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po przypomnieniu korzyści z integracji pionowej kopalni i elektrowni opisanych we wcześniejszych publikacjach w pracy zwrócono uwagę na problem nakładania podwójnej marży. Omówiono opublikowane w podręcznikach rozwiązanie problemu wraz z jego adaptacją do sytuacji kopalni wę- gla brunatnego i elektrowni. Podkreślono, że wycena węgla powyżej kosztów krańcowych w sytuacji posiadania przez elektrownię wpływu na cenę energii może przyczyniać się nie tylko do nieefektywnej produkcji w długim okresie (poprzez wybór mniejszego wyrobiska – realizację wariantu nieoptymalnego w sensie Pareto,) lecz i w krótkim okresie. Ogranicza bowiem podaż i zmniejsza łączne zyski poniżej tych, które można byłoby osiągnąć w warunkach pełnej pionowej integracji obu stron. RWE jest przykładem firmy, która działa efektywnie w krótkim okresie, gdyż całkowicie wyeliminowała cenę węgla z rozliczeń pomiędzy kopalnią a elektrownią. Niestety z uwagi na brak stosowania metod optymalizacji do planowania rozwoju wyrobisk można mieć wątpliwości, czy działa efektywnie w długim okresie.
 
REFERENCJE (20)
1.
BADASYAN N., GOEREE J.K., HARTMANN M., HOLT CH., MORGAN J., ROSENBLAT T., SERVATKA M., YANDELL D., 2005. Vertical Integration of Successive Monopolists: A Classroom Experiment, w: Internet http://faculty.haas.berkeley.e....
 
2.
CHURCH J., WARE R., 2000. Industrial Organization: A Strategic Approach. w: Irwin McGrawHill.
 
3.
GAUDET, G., LONG, N.V., 1996. Vertical integration, foreclosure, and profits in the presence of double marginalization. w: Journal of Economics & Management Strategy 5(3), 409–432.
 
4.
JURDZIAK L., 2000. Na czym polega ekonomiczna optymalizacja kopalń odkrywkowych. w: Nauka – technika – środowisko. VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego. Wrocław, 20–22 września 2000. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91, Seria: Konferencje, nr 28, 137–154.
 
5.
JURDZIAK L., 2004a: Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w klasycznym ujęciu. w: Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
6.
JURDZIAK L., 2004b: Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. w: Górnictwo Odkrywkowe 7–8.
 
7.
JURDZIAK L., 2005a. Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? w: Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40).
 
8.
JURDZIAK L., 2005b. Wpływ struktury organizacyjno–właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112, Seria: Konferencje Nr 44., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
9.
JURDZIAK L., 2006. Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. w: Energetyka 2006 nr 2, 91–100.
 
10.
JURDZIAK L., 2007. Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier. w: Monografia. Oficyna Wyd. P.Wr. (w druku).
 
11.
JURDZIAK L., 2007. Schemat arbitraŜowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni: Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Cz. 2. Zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. w: Górnictwo Odkrywkowe. R. 49, nr 1/2 , 81–88.
 
12.
JURDZIAK L., 2008. Inherent conflict of individual and group rationality in relations of a lignite mine and a power plant. w: International Mining Forum , Balkema (zgłoszony na konferencję).
 
13.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2005. Operacyjne sterowanie jakością węgla brunatnego w energetyce niemieckiej. w: Górnictwo i geologia VIII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 113 Seria: Studia i Materiały nr 31, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc., 111–120.
 
14.
LERNER, A.P., 1934. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. w: Review of Economic Studies. 1(3), 157–175.
 
15.
MANSFIELD E., 1990. Managerial economics. W : W.W. Norton & Company, New York, London.
 
16.
MOTTA M., 2004. Competition Policy – Theory and Practice, w: Cambridge University Press.
 
17.
PEPALL L., RICHARDS D.J., NORMAN G., 2005. Industrial Organization: Contemporary Theory & Practice. w: Thomson South–Western,.
 
18.
SAMUELSON W.F., MARKS, S.G., 1998. Ekonomia menedŜerska. w: PWE.
 
19.
SIMON H., 1996. Zarządzanie cenami, w: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
SPENGLER J.J., 1950. Vertical Integration and Antitrust Policy, w: Journal of Political Economy, 58(4), 347–352.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top