PL EN
Analiza technicznych możliwości budowy elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkach KWB "BEŁCHATÓW"
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Józef Sawicki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):211-219
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wstępne założenia techniczne i obliczenia dotyczące lokalizacji elektrowni szczytowo-pompowej w KWB „Bełchatów” z lokalizacją zbiorników na zwałowisku wewnętrznym i na dnie odkrywki „Bełchatów”, lub na zwałowisku zewnętrznym i na dnie wykopu otwierającego odkrywki „Szczerców”. Stwierdzono, że istnieje techniczna możliwość uzyskania około 500 MW mocy w okresach pięciu godzin szczytu energetycznego z każdej tych lokalizacji elektrowni. Przedstawiony pomysł wymaga pogłębionej analizy.
 
REFERENCJE (5)
1.
LAUDYN D., PAWLIK M., STRZELCZYK F., Elektrownie, Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa 1995.
 
2.
MIKULSKI Z., Gospodarka wodna, Wyd. PWN, Warszawa 1998.
 
3.
KWB Bełchatów, Materiały kartograficzne O/Bełchatów i O/Szczerców.
 
4.
Agencja Rozwoju Energetyki S.A., strony internetowe.
 
5.
Elektrownie Żarnowiec, Żydowo, Porąbka-Żar, strony internetowe.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top