PL EN
Analysis of technical possibility of pumped storage plant construction in "BEŁCHATÓW" lignite open-cast mine
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Corresponding author
Józef Sawicki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):211-219
 
ABSTRACT
In this paper initial technical assumption data and calculations of pumped storage plant localization in “Bełchatów” lignite open-cast mine were presented. Possibilities of localization of water basins on outside dump and in the bottom of Bełchatów open-cast as well as on outside dump and in the bottom of Szczerców open-cast were considered. Technical possibilities of obtaining about 500 MW of energy during five hours of maximum power consumption once a day in both of these localization were ascertained. Extending of analysis of this conception is necessary.
 
REFERENCES (5)
1.
LAUDYN D., PAWLIK M., STRZELCZYK F., Elektrownie, Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa 1995.
 
2.
MIKULSKI Z., Gospodarka wodna, Wyd. PWN, Warszawa 1998.
 
3.
KWB Bełchatów, Materiały kartograficzne O/Bełchatów i O/Szczerców.
 
4.
Agencja Rozwoju Energetyki S.A., strony internetowe.
 
5.
Elektrownie Żarnowiec, Żydowo, Porąbka-Żar, strony internetowe.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top