120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Membrane air coolers analysis in conditions of LGOM mines

Marek Sikora 1,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2009;128(36):197–210
ABSTRACT
Membrane air coolers working, applied to one of the underground copper ore mine was analyzed. As a result of calculations, dependence of cooling power of smooth-pipe and extended-surface coolers of selected parameters of air and water was revealed. Greater efficiency of smooth-pipe coolers in movement conditions was revealed.
CORRESPONDING AUTHOR
Franciszek Rosiek
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCES (14):
1. KALINOWSKI K., PALIWODA A., BONCA Z., BUTRYMOWICZ D., TARGAŃSKI W., Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom I, IPPU „Masta", Gdańsk 2000.
2. WACŁAWIK I, CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL I, Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Poradnik, PAN, Kraków 1995.
3. WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Bilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2002.
4. WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNEHTEL J., Chłodnice przeponowe powietrza i wody w układach klimatyzacji kopalń o malej mocy, Międzynarodowa konf. na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, GIG, Szczyrk 1999.
5. FILEK K., HOLESZ K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej, Archives of Mining Sciences, Vol. 44, Iss. 1, 1999.
6. FILEK K, NOWAK B., ROSZKOWSKI I, Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza. Międzynarodowa Konf. na temat, „Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych", Materiały konferencyjne, GIG, Katowice 1999.
7. WACŁAWIK J., CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL I, Wymiana ciepła i masy (wilgoci) w górniczych urządzeniach klimatyzacyjnych, Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane 2002.
8. FILEK K., NOWAK B., ROSZKOWSKI J., Optymalny dobór wentylatora lutniowego współpracującego z przeponową chłodnicą powietrza, Archives of Mining Sciences, Vol. 45, Issue 1, 2000.
9. FRYCZ A., DOMAGAŁA L,, Efekty energetyczne chłodnic powietrza GCCP-115N i ich rzeczywista charakterystyka badana w warunkach dołowych, Wiadomości Górnicze, nr 2-3, 1990.
10. WACŁAWIK J., MIKOŁAJCZYK W., BRANNY M., O wydajności cieplnej górniczych chłodnic powietrza, Zeszyty Naukowe Polit. Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 205, Gliwice 1992.
11. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) chłodnicy CP-260-18-12, Mostostal Wrocław SA.
12. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) zespołu chłodniczego 3737.00.
13. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) chłodnicy CP-290-A, Mostostal Wrocław SA.
14. ZALEWSKI W., NIEZGODA-ŻELASKO B., GOŁOGÓRSKI J., Współczynniki wnikania ciepła przy przepływie płynu prostopadłym do pęku rur gładkich, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 3, 1997.'.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586