120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Cost analysis of environmetal protection KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2009;128(36):117–125
ABSTRACT
In publication made analysis of environmental protection expenses incur by KGHM Polska Miedź S.A. The cost presented by enterprise with personal interpretation was compared. Cost of environmental protection amount 221,6 milion zloty KGHM but according to personal interpretation 180,5 milion zloty in 2004 year.
CORRESPONDING AUTHOR
Urszula Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCES (7):
1. BRYDZIAK H. i in., Ochrona Środowiska - Biuletyn 2002-2004, KGHM Polska Miedź S.A., Lubin 2005.
2. GÓRNIAK-ZIMROZ J., Źródła i koszty środowiskowe gospodarki odpadami w KGHM Polska Miedź S.A., Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, 2009.
3. MROWIEĆ J., PIĄTKOWSKI J., Uwarunkowania procesu produkcji w zakresie wymogów ochrony środowiska, Cuprum, nr 2/3, 1997.
4. PIESTRZYŃSKI A. i inni, Monografia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin 1996.
5. Raport Roczny 2004, KGHM Polska Miedź S.A.
6. Raport Roczny 2005, KGHM Polska Miedź S.A.
7. Raport Roczny 2006, KGHM Polska Miedź S.A.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586