PL EN
CENA WĘGLA BRUNATNEGO JAKO WYZNACZNIK PODZIAŁU ZYSKU W UKŁADACH KOPALŃ I ELEKTROWNI CZĘŚĆ II – FORMUŁY CEN WĘGLA BRUNATNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Leszek Jurdziak
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2007;IX(1):59–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dla zaproponowanych w I części artykułu metod podziału zysku w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni wyznaczono formuły cenowe dla węgla brunatnego oraz udziały w łącznym zysku kopalni i elektrowni. Propozycje podziału obejmowały: podział egalitarny, zwykły i niesymetryczny schemat arbitrażowy Nasha, podział proporcjonalny, zapewniający równe i proporcjonalne stopy zysku (w tym jedynie na bazie kosztów własnych) oraz schemat arbitrażowy Nasha i Kalai’a-Smorodinsky’ego z indywidualnymi funkcjami użyteczności.
 
REFERENCJE (6)
1.
JURDZIAK L., Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układzie kopalni i elektrowni. Część I – Propozycje podziału. Górnictwo i Geologia IX. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118, Seria: Studia i Materiały: Nr 33, Wrocław 2007.
 
2.
JURDZIAK L., Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka, nr 2/2006.
 
3.
JURDZIAK L., Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne i Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Przyjęte do druku w Górnictwie Odkrywkowym, 2006.
 
4.
OWEN G., Teoria gier. PWN, Warszawa 1975.
 
5.
STRAFFIN P.D., Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
6.
YOUNG H.P., Sprawiedliwy podział. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586