PL EN
LIGNITE PRICE AS A DETERMINANT OF THE SPLIT OF PROFIT IN SYSTEMS OF MINES AND POWER PLANTS PART II – LIGNITE PRICE FORMULAE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Leszek Jurdziak
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):59-68
 
ABSTRACT
For methods of the profit division in the bilateral monopoly of the mine and the power plants suggested in the first part of this paper, the formulae for lignite price and shares in the joint profit of the mine and the power plant are calculated. The proposed profit division contain: the egalitarian, normal and asymmetrical Nash solution, the proportional division, assuring equal and proportional profit margins division (calculated only on the basis of prime costs here) and Nash and Kalai-Smorodinsky solution with individual utility functions.
 
REFERENCES (6)
1.
JURDZIAK L., Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układzie kopalni i elektrowni. Część I – Propozycje podziału. Górnictwo i Geologia IX. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118, Seria: Studia i Materiały: Nr 33, Wrocław 2007.
 
2.
JURDZIAK L., Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka, nr 2/2006.
 
3.
JURDZIAK L., Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne i Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Przyjęte do druku w Górnictwie Odkrywkowym, 2006.
 
4.
OWEN G., Teoria gier. PWN, Warszawa 1975.
 
5.
STRAFFIN P.D., Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
6.
YOUNG H.P., Sprawiedliwy podział. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top