PL EN
LIGNITE PRICE AS A DETERMINANT OF THE SPLIT OF PROFIT IN SYSTEMS OF MINES AND POWER PLANTS PART III – CALCULATION OF PRICES AND PROFITS FOR HIPOTETICAL DATA
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Leszek Jurdziak
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):69-80
 
ABSTRACT
For the hypothetical deposit with parameters similar to KWB “Konin” S.A. conditions; lignite prices and proposed divisions are calculated and results are discussed at the aspect of the fairness (equity) of the division and the possibility of their approval by both sides. A sensitivity analysis of shares of the mine in joint profits, the level of border prices outlining break-even points, lignite prices, the total profit and the profit of the mine for the price change of the energy, costs of the mine and the power station was carried. Results were discussed under the angle of correction of the division in the next period with taking into consideration the inflation, changes in prices of the energy and level of total costs of the mine and the power station and of the potential temptation of the change in the proportion of shares by increasing expenses. Lignite mines and power stations cooperating with them were invited for discussion about proposed divisions.
 
REFERENCES (7)
1.
GAWLIK L., KASZTELEWICZ Z., Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego „Konin” od poziomu jego sprzedaży. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., KASZTELEWICZ Z., Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, Wrocław 2005.
 
3.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Analiza wrażliwości wielkości wyrobiska docelowego i jego parametrów na zmianę ceny bazowej węgla brunatnego. Górnictwo i Geologia VI., Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
4.
JURDZIAK L., Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układzie kopalni i elektrowni. Część I – Propozycje podziału i Część II - Formuły cen węgla brunatnego. Górnictwo i Geologia IX. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118, Seria: Studia i Materiały: Nr 33, Wrocław 2007.
 
5.
JURDZIAK L., Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40), 2005.
 
6.
KAWALEC W., Short-term scheduling and blending in a lignite open-pit mine with BWEs. Mine Planning and Equipment Selection Wrocław, Balkema, Taylor & Francis Group, London 2004.
 
7.
OWEN G., Teoria gier. PWN, Warszawa 1975.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top