PL EN
RELATIONSHIPS OF LĄDEK ZDRÓJ THERMAL WATERS SPRINGS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
 
 
Corresponding author
Elżbieta Liber   

Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, pl. Teatralny 2, 50-370 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):81-88
 
ABSTRACT
Reasearch confirmed the existance of strong relationships between changes of yields of Lądek Zdrój shallow thermal waters intakes. Significant hydrogeological connections between Wojciech and Skłodowska-Curie springs have been stated. Their total average yield remains the same after the renovation of “Wojciech” pool in 1997. The change of those springs yields ratio was caused by the change of “Wojciech” pool infilling conditions and by different mesurements methods.
 
REFERENCES (7)
1.
CIĘŻKOWSKI W., Hydrogeologia i hydrochemia wód termalnych Lądka Zdroju, Probl. Uzdrow., z. 4 (150), Warszawa, 1980, 125–193.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W., DOKTÓR S., GRANICZNY M., KABAT T., KOZŁOWSKI J., LIBERMADZIARZ E., PRZYLIBSKI T., TEISSEYRE B., WIŚNIEWSKA M., ZUBER A., Próba określenia obszarów zasilania wód leczniczych pochodzenia infiltracyjnego w Polsce na podstawie badań izotopowych. Zał. 20. Złoże wód leczniczych Lądka Zdroju, Arch. ZBU „Zdroje”, Wrocław 1996.
 
3.
GIERWIELANIEC J., Z geologii Lądka Zdroju, Pr. Nauk. Inst. Geotech. PWr., Nr 5, Wrocław 1970.
 
4.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, Cz. 1, Gdańsk 2003, 377–380.
 
5.
LIBER-MADZIARZ E., Zmienność wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich, Praca doktorska, Raporty Inst. Gór. Ser. PRE nr 3, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 
6.
LIBER-MADZIARZ E., LIBER A., Modelowanie wydajności ujęć termalnych wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Lądku Zdroju przy zastosowaniu sieci neuronowych, Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. II Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki, Wydaw. WSI, Łódź 2003, 111–114.
 
7.
OSTROWICZ A., Landek w hrabstwie Kłockiem w Szląsku, Poznań 1881.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top