PL EN
MAIN VENTILATION REVERSION IN LGOM MINES
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
 
 
Corresponding author
Franciszek Rosiek
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):89-105
 
ABSTRACT
The paper deals with roblems of main ventilation reversion in LGOM mines. The possibility of reverse ventillation usage was analysed in the light of numerical simulations of LGOM mines ventilation systems.
 
REFERENCES (10)
1.
BOROWSKI M, OBRACAJ D., SZLĄZAK N., Przykład wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalni węgla kamiennego, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005.
 
2.
FRYCZ A., Pożary w szybach, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2/1995. Leksykon górniczy, Praca zbiorowa, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989.
 
3.
MACIEJASZ Z., KRUK F., Pożary podziemne w kopalniach, Wyd. „Śląsk” , Katowice 1977. Poradnik górnika T-III, Praca zbiorowa, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1974.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
 
5.
STRUMIŃSKI A., Zasady bezpiecznego przeprowadzenia rewersji wentylacji głównej w czasie pożarów podziemnych, Wiadomości górnicze 2–3/1983.
 
6.
STRUMIŃSKI A., Zwalczanie pożarów podziemnych w kopalniach, Wyd. ZNIO „Ossollineum”, Wrocław 1987.
 
7.
STRUMIŃSKI A., Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1996.
 
8.
SZLĄZAK N., ZAJĄC K., Rewersja wentylacji głównej w kopalniach węgla kamiennego, Górnictwo rok 21 zeszyt 1, Wyd. AGH, Kraków 1997.
 
9.
SZLĄZAK N., ZAJĄC K., Ocena możliwości wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalniach węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1998.
 
10.
Taktyka pożarowa w kopalniach węgla, Praca zbiorowa, GiG, Katowice 1970.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top