PL EN
DIAGNOSTICS OF DRIVING UNIT IN BELT CONVEYORS IN UNDERGROUND COPPER MINE
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
 
 
Corresponding author
Wojciech Sawicki   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):107-120
 
ABSTRACT
The paper deals with a proposal of procedure of diagnostic investigation as a preliminary stage of condition monitoring. It has been suggested that introduced by Bartelmus relations between some physical factors (design, operational and change of conditions) and properties of diagnostic signal should be used for diagnostics of driving unit used in conveyors in underground copper mine. Taking into account such relations it can be planned how to prepare passive experiment for diagnostics purposes that means proper preparation of signal acqusition system, its parameters like sampling frequency signal duration, spectral resolution etc, operational conditions (load value), sensor location etc.
 
REFERENCES (7)
1.
BARTELMUS W., Diagnostyka maszyn górniczych – Górnictwo odkrywkowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 
2.
ZIMROZ R., Metoda diagnozowania wielostopniowej przekładni zębatych w napędach przenośników taśmowych z zastosowaniem modelowania, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław 2002.
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., ZAJDA P., Detekcja lokalnych uszkodzeń w łożyskach bębnów napędowych przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(23), 2005.
 
4.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., HRYNISZYN S., Diagnostyka uszkodzeń lokalnych na podstawie sygnału drgań w maszynach górniczych, Górnictwo Odkrywkowe 4–5, 2005.
 
5.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., HRYNISZYN S., Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby diagnostyki przekładni planetarnej do napędu koła czerpakowego, XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, materiały w wersji elektronicznej, Węgierska Górka 2006.
 
6.
GADE S., HERLUFSEN H., KONSTANTIN-HANSEN H., WISMER N.J., Order Tracking Analysis, Technical Review 2/1995.
 
7.
DYK Sz. Diagnostyka przekładni zębatych i łożysk bębnów przenośników taśmowych w warunkach ZG Polkowice-Sieroszowice, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław 2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top