120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE UKŁADÓW NAPĘDOWYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH W WARUNKACH KOPALNI PODZIEMNEJ MIEDZI

Wojciech Sawicki 1  ,  
Robert Król 1,  
 
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Mining Science 2007;IX(1):107–120
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono proceduralne podejście w planowaniu eksperymentu biernego na potrzeby diagnostyki elementów układu napędowego przenośnika taśmowego pracującego w kopalni podziemnej miedzi. Wykazano konieczność uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na postać sygnału które za wcześniejszymi pracami Bartelmusa podzielono na czynniki konstrukcyjne/technologiczne, eksploatacyjne i zmianę stanu. Przyjęcie takiej systematyki umożliwia zaproponowanie pewnej procedury postępowania dotyczącej planowania eksperymentu diagnostycznego (ustalenie liczby torów pomiarowych, rodzaju wielkości fizycznych i parametrów akwizycji itd.) i sprawdzenie poprawności uzyskanych danych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Sawicki   
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (7):
1. BARTELMUS W., Diagnostyka maszyn górniczych – Górnictwo odkrywkowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
2. ZIMROZ R., Metoda diagnozowania wielostopniowej przekładni zębatych w napędach przenośników taśmowych z zastosowaniem modelowania, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław 2002.
3. BARTELMUS W., ZIMROZ R., ZAJDA P., Detekcja lokalnych uszkodzeń w łożyskach bębnów napędowych przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(23), 2005.
4. BARTELMUS W., ZIMROZ R., HRYNISZYN S., Diagnostyka uszkodzeń lokalnych na podstawie sygnału drgań w maszynach górniczych, Górnictwo Odkrywkowe 4–5, 2005.
5. BARTELMUS W., ZIMROZ R., HRYNISZYN S., Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby diagnostyki przekładni planetarnej do napędu koła czerpakowego, XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, materiały w wersji elektronicznej, Węgierska Górka 2006.
6. GADE S., HERLUFSEN H., KONSTANTIN-HANSEN H., WISMER N.J., Order Tracking Analysis, Technical Review 2/1995.
7. DYK Sz. Diagnostyka przekładni zębatych i łożysk bębnów przenośników taśmowych w warunkach ZG Polkowice-Sieroszowice, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław 2006.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586