PL EN
Optymalna filtracja sygnałów i jej zastosowanie w diagnostyce przekładni zębatych. Część 2 Wyniki analizy sygnałów rzeczywistych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Zimroz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):245-254
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono propozycję zastosowania filtracji optymalnej Wienera do ekstrakcji sygnału informacyjnego w diagnostyce uszkodzeń lokalnych w przekładniach zębatych. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i implementacyjnej w odniesieniu do sygnałów rzeczywistych. W pierwszej części pracy zdefiniowano problem, następnie omówiono koncepcję filtracji optymalnej wg Wienera. Na zakończenie pierwszej części rozważań przedstawiono ilustrację problemu odszumiania (filtracji optymalnej) dla prostego przykładu symulacyjnego. Analizy rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych w czasie pracy przekładni planetarnej przedstawia druga część pracy.
 
REFERENCJE (8)
1.
ZIMROZ R., Optymalna filtracja sygnałów i jej zastosowanie w diagnostyce przekładni zębatych: cz. 1. Podstawy teoretyczne, Zeszyny Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2009.
 
2.
WIENER N., Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series with Engineering Applications, MIT Press (1930/1949).
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Wykrywanie uszkodzeń lokalnych w układach napędowych maszyn górniczych - wybrane zagadnienia, Materiały konferencyjne Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2008.
 
4.
ANTONI J., RANDALL R.B., The spectral kurtosis: application to the vibratory surveillance and diagnostics of rotating machines, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 20, Iss. 2, February 2006, 308-331.
 
5.
SAWALHI N., RANDALL R.B., ENDO Ff., The enhancement of fault detection and diagnosis in rolling element bearings using minimum entropy deconvolution combined with spectral kurtosis. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 21, Iss. 6, August 2007, 2616-2633.
 
6.
COMBET F., GELMAN L., Optimal filtering of gear signals for early damage detection based on the spectral kurtosis Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, Iss. 3, April 2009, 652-668.
 
7.
BARSZCZ T., RANDALL R.B., Application of spectral kurtosis for detection of a tooth crack in the planetary gear of a wind turbine Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, Iss. 4, May 2009, 1352-1365.
 
8.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Vibration condition monitoring of planetary gearbox under random varying Mechanical Systems and Signal Processing, 23 (2009), 246-257.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top