PL EN
Diagnozowanie stanu technicznego przekładni zębatych pracujących w zmiennych warunkach obciążenia z wykorzystaniem badań eksperymentalnych i symulacji komputerowej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Walter Bartelmus
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2010;131(38):15-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wielu badaczy w kraju i za granicą zajmowało się rozwiązaniem problemu diagnozowania stanu maszyn przy zmiennych obciążeniach, lecz żaden z nich nie uzyskał zadowalających wyników. Były to wyłącznie badania laboratoryjne przy uproszczonych formach zmian obciążenia. Autorzy przedstawili rozwiązanie tego problemu i zweryfikowali je na obiektach rzeczywistych, charakteryzują- cych się bardzo skomplikowaną budową i szybkozmiennymi zmianami obciążenia możliwymi do sprowadzenia ich do zmian około jednosekundowych. W prowadzonych przez autorów pracach naukowo badawczych stwierdzono, że nie ma jednopunktowego reprezentanta sygnału odniesienia, może być tylko funkcja odniesienia. Nazwano ją charakterystyką podatności na zmiany obciążenia. Przy budowie tych charakterystyk należy uwzględniać zmienność obciążenia i zmienność prędkości obrotowych poprzez dobór odpowiednich krótko czasowych estymat sygnałów. Aby wyznaczyć charakterystykę odniesienia, należy poddać wartości tych estymat analizie regresji. W wyniku tej analizy, otrzymano liniową charakterystykę obiektu, której istotnym są parametry regresji czyli wartość przecięcia osi rzędnych i współczynnik kierunkowy linii prostej. W miarę zmiany stanu początkowo może zmieniać się współczynnik kierunkowy linii regresji. Jest ona spowodowana zmianami stanu łożysk tocznych takich jak nierównomierne zużycie ścierne łożysk podtrzymujących wały lub uszkodzenia bieżni. W obu przypadkach następuje praca wałów w warunkach ukosowania. Praca wałów z ukosowaniem powoduje, że przy zmiennym obciążeniu sygnał diagnostyczny jest funkcją jego stanu technicznego i funkcją obciążenia
 
REFERENCJE (10)
1.
BARTELMUS W., Vibration condition monitoring of gearboxes, Machine Vibration, 1992, nr 1, s. 178–189.
 
2.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., A new feature for monitoring the condition of gearboxes in nonstationary operation conditions, Mechanical Systems and Signal Processing, 2009, nr 23, s. 1528–1534.
 
3.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling and Computer Simulations as an Aid to Gearbox Diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing, 2001, Vol. 15, nr 5, s. 855–871.
 
4.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling of Gearbox Vibration for Fault Diagnosis, International Journal of COMADEM, 2000, Vol. 3, No. 4, pp. 5–15.
 
5.
BARTELMUS W., Computer-aided multistage gearbox diagnostic inference by computer simulation, Scientific Papers of the Institute of Mining of Wrocław University of Technology, 2002, No. 100, pp. 3–115.
 
6.
BARTELMUS W., Condition monitoring of open cast mining machinery, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 
7.
CHAARI F., HBAEIB R., FAKHFAKH T., HADDAR M., Dynamic response simulation of planetary gears by the iterative spectral method, Int. J. Simul. Model., 2005, 4(1), s. 35–45.
 
8.
CHAARI F., FAKHFAKH T., HBAIEB R., LOUATI J., HADDAR M., Influence of manufacturing errors on the dynamic behaviour of planetary gears, Int. J. Adv. Manuf. Tech., 2006, 27, pp.738–746.
 
9.
BARTELMUS W., CHAARI R., ZIMROZ R., HADDAR M., Modelling of gearbox dynamics under time varying non-stationary operation for distributed fault detection and diagnosis, European Journal of Mechanics (w druku).
 
10.
BARTELMUS W., Vibration diagnostic method for planetary gearboxes under varying external load with regard to cyclostationary analysis, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top