Niezawodna mechatroniczna metoda monitorowania diagnostyki dla przekładni zębatych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Walter Bartelmus
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
Mining Science 2010;131(38):5–14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono nowy model, który można wykorzystać dla monitorowania i wykrywania uszkodzeń przekładni zębatych. Należy utworzyć model dla każdego stopnia przekładni. Model otrzymuje w wyniku pomiarów na obiekcie rzeczywistym po dotarciu obiektu. Do określenia modelu wykorzystuje się analizę liniowej regresji. Koncepcja modelu przekładni jest szczególnie przydatna przy zmiennych warunkach obciążenia. Model otrzymano dla przekładni planetarnej, która stanowi zwięzłą całość z innymi stopniami systemu przekładni zębatych składającego się z przekładni stożkowej i przekładni walcowych. Dyskusja pokazuje, możliwość zastąpienia modelu analitycznego modelem fizycznym. Mała złożoność modelu gwarantuje jego niezawodne funkcjonowanie.
 
REFERENCJE (10)
1.
KORIATH H.J., ROMER M., Mechatronics. Theory and Applications, OMEGON, Germany, 2000.
 
2.
BARTELMUS W., Diagnostic information on gearbox condition for mechatronic systems, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 25, 5, 2003, pp. 451–465.
 
3.
CHEN J., PATTON R.J., Robust Model-Based Fault Diagnosis in Dynamic Systems, Kulwer Academic Publishers, 1999.
 
4.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Vibration condition monitoring of planetary gearbox under varying load, Mechanical System and Signal Processing, 23, 2009, pp. 246 257.
 
5.
BARTELMUS W., Vibration Condition Monitoring of Gearboxes, Machine Vibration, 1, pp. 178–189, Springer-Verlag London Limited, 1992.
 
6.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., A new feature for monitoring the condition of gearboxes in nonstationary operating conditions,Mechanical System and Signal Processing,23,2009, pp1528–1534.
 
7.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling and Computer Simulations as an Aid to Gearbox Diagnostics, Mechanical System and Signal Processing, 2001, Vol. 15, No. 5, pp. 855–871.
 
8.
BARTELMUS W., Transformation of Gear Inter Teeth Forces into Acceleration and Velocity, Proceedings of the 7th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery, 22–26 February, Honolulu, Hawaii, USA, and in International Journal of Rotating Machinery, 1998, 1999, Vol. 5, No. 3, pp. 203–218.
 
9.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling of Gearbox Vibration for Fault Detection, Condition Monitoring & Diagnostic Engineering Management, Published by COMADEM International, U.K., 2000, Vol. 3, No. 4, pp. 961–970.
 
10.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Gearbox condition degradation models, Proceedings of Conference on Condition Monitoring and Machine Failure Prevention Technology, Dublin, Ireland, 22–25 June 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586